Guitar -->

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΣΤΟΝ γνωστο ΠΑΠΑΔΑΚΗ του ΑΝΤ 1
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΤ 1Ἀγαπητέ Γιῶργο
Ἒχω τό θάρρος νά σέ ἀποκαλῶ Γιῶργο καί τήν εὐθύτητα νά σἐ ἀντιμετωπίσω......
Βεβαίως καί δέν ἒχω τήν δική σου ἐμβέλεια στόν Ἑλληνικό λαὀ ὃμως δέν ἐξαρτῶμαι ἀπό κανένα, ὑπηρετῶ τήν ἀλήθεια, τό δίκαιο, καί τήν πατρίδα μου.....
Γιά τήν σταδιοδρομία μου καί τό βόλεμα δέν θυσίασα ποτέ τήν ἀξιοπρέπειά μου.....
Ἡ ἐλάχιστη ἐκτίμηση πού μοῦ εἶχε ἀπομείνει στό πρόσωπο σου (ἂν αὐτό σέ ἐνδιαφέρει καί φαντάζομαι ὂχι) ἐξανεμίστηκε μετά τήν θεατρική σου παράσταση σήμερα τό πρωϊ στήν ἐκπομπή σου..........

Τά ἀσύστολα ψεύδη σου σήμερα ἐπιβεβαιώνουν ἀγαπητέ μου σέ ὃλους τούς ὑγειῶς σκεπτόμενους Ἓλληνες αὐτό πού ἒχει γίνει λαϊκή πίστη......πώς τό κατεστημένο πού κατέστρεψε τήν πατρίδα δέν ὡχριᾶ πρό οὐδενός....
Δέν τολμῶ πλέον νά σέ κρίνω σάν ἂνθρωπο γιατί ἀνέτρεψες μέσα μου ὃλα τά πραγματικά εὐγενῆ συναισθήματα στό πρόσωπο σου.......
Μπορῶ ὃμως νά σέ κρίνω γιά τήν συμπεριφορά σου ἀπέναντι μας καί ἐννοῶ μέ τό (μας)τήν γιγαντιαία προσπάθεια πού κάνουμε σάν ἂτομα καί σάν ὁργανισμός END μέ τεράστιο προσωπικό, κοινωνικό,οἰκογενειακό, καί ἐπαγγελματικό κόστος για τήν σωτηρία τῆς πατρίδος.....

Ἀντί νά ἀγκαλιάσης τήν προσπάθεια μέ κατανόηση ἢ τουλάχιστον συμπάθεια μέ προσκάλεσες γιά νά μέ ἐξεφτελίσης στήν ἐκπομπή σου...μέ δολωμα τήν προβολή τῆς γνωρίμίας μας καί τό κοινωνικό μου δῆθεν ἒργο....
Ἂν θυμᾶσαι καλά Γιῶργο δέν σοῦ ζήτησα ἐγώ ποτέ νά ἒλθω στήν ἐκπομπή σου ..
Ὁ Ἀντώνης (ἀνηψιός) ὁ παραγωγός σου ἐπεκοινώνησε καί τό ζήτησε...
Μοῦ ὑποσχέθηκες μία ὧρα καί ξαφνικά ἐμφάνισες ἀπό τό πουθενά τόν ἀνεκδιήγητο Γεωργιάδη ὁ ὁποῖος μονοπώλησε τήν ἐκπομπή χωρίς νά ἀφήση οὐσιαστική παρουσίαση τοῦ θέματος.........ἀποκαλώντας μας ἀπατεῶνες......
Οὒτε τήν δημοσιογραφική δεοντολογία δέν σεβάστηκες,ἐπιτρέποντας στό κίβδηλο ἀγγεῖο πού λέγεται Γεωργιάδης νά προσβάλλη τήν μνήμη τῆς ἀδελφῆς μου μετατρέποντας ἓνα τόσο σημαντικό Ἐθνικό θέμα σέ προσωπική ἐπίθεση καί δέν εἶχες τήν εὐαισθησία νά τόν πετάξης ἒξω μέ τίς κλωτσιές.........

Ἒτσι θἂκανες στήν Κρήτη Γιῶργο Θά καλοῦσες ἓναν φίλο στό σπίτι σου γιά νά τόν ἐξευτελίσης μέσω ἑνός ἂλλου επισκεπτη σου?
2 ΜΕ ΕΣΤΗΣΕΣ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΩΡΓΟ φίλε,Κρητικέ μου..... Δέν ἀντέδρασα στήν προσβολή σεβόμενος τό βῆμα πού μοῦ ὲδωσες καί τίς πιέσεις πού εἶπες ὃτι δέχθηκες ἀπό συγκεκριμένο ὑπουργεῖο.......νά συμπεριλάβης καί τόν Γεωργιάδη.....
Λίγες μέρες ἀργότερα κάλεσες τόν Σῶρρα ὑποσχόμενος νά ἐπανορθώσης καί πάλιν εἶχες τήν κα Πυργιώτη τοῦ ἱδρύματος Καραμανλῆ ἡ ὁποία ἦταν χειρότερη ἀπό τόν Γεωργιάδη πάλι ἀπαξιωνοντας τό θέμα καί πάλι ἐπιτρέποντας νά μᾶς ἀποκαλέσουν ἀπατεῶνες.. συλλήβδην..
Ὸ δέ ἀγαπητός σου ἀνεψιός ἒκανε “ἒρευνα” στόν Καναδᾶ, ρωτώντας κάποιον ἂσχετο τηλεφωνικῶς γιά τό λογαριασμό τρίτου χωρίς τήν ἂδεια του καί κατέληξε στό συμπέρασμα ὃτι λεφτά δέν ὑπάρχουν.......
ΜΕ ΞΑΝΑΣΤΗΣΕΣ ΠΑΛΙ ΓΙΩΡΓΟ φίλε Κρητικέ μου.......
Γιά νά σιγουρευτῆς ὃτι ἒβαλες ταφόπλακα στό θέμα κάλεσες τόν πληρωμένο κοντυλοφόρο πού λέγεται Ζουπανιώτης ἀπό τήν Νέα Ὑόρκη στήν ἐκπομπή σου γιά νά πιστοποιήση τήν δῆθεν ἒρευνα τοῦ ἀνηψιοῦ σου Ἀντώνη.........
Χωρίς νά ξέρεις φαντάζομαι (ἀλλά μᾶλλον μέρος τοῦ σχεδίου καί ἐσὐ) ὃτι ὁ ἐν λόγω κύριος εἶναι ἐξαρτώμενος ἀπό συγκεκριμένη Μεγάλη Στοἀ καί ἒχει εἰδικές ἐντολές........
Βάσει αὐτῶν τῶν ἐντολῶν ὁ κύριος αὐτός ἒφτιαξε τήνὁμάδα Γιαλτουρίδη, Φατοῦρος , Ρῆνος Καρυώτης Γιαβῆς καί κατόπιν ἀποσύρθηκε στό παρασκήνιο γιά λόγους πού ἐκεῖνος γνωρίζει......
Μήπως λέω μήπως τό ἢξερες καί ἐσύ Γιῶργο....?
Μέ τόσα χρόνια στό δημοσιογραφικό κουρμπέτι ἢταν δυνατόν νά μήν ἢξερες ?
ΜE ΕΣΤΗΣΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ φίλε Κρητικέ μου........
Καταλαβαίνεις φίλε μου ὃτι ἦταν πλέον φανερό σέ ὃλους ἐμᾶς ποιόν ὑπηρετοῦσες..........
Ἐνῶ λοιπόν ὁ Σῶρρας προσπαθοῦσε νά μέ πείση νά σέ μυνήσουμε ἀμέσως μέ τά ἀποδεικτικά στοιχεῖα πού τοῦ προσκομίσθηκαν γιά τήν αἰτία ἀλλαγῆς συμπεριφορᾶς σου ἐγώ ἐπέμεινα νά μήν γίνη καμιά κίνηση ἐναντίον σου ἀναλαμβάνοντας τήν εὐθύνη στόν ὁργανισμό μας........
3 Δέν φανταζόμουνα ποτέ ὃτι θά ἐπανερχόσουν στό θέμα ἀφοῦ νόμισες πώς ἡ ἀποστολή σου γιά τήν ἀπαξίωση μας εἶχε τελειώσει μέ ἐπιτυχία.....
Τώρα γιατί ἀνακίνησες τό θέμα τήν περασμένη ἑβδομάδα χωρίς καμία πρόκληση μπορεῖς νά μᾶς τό ἐξηγήσης ?
Οὒτε τήν πρώτη φορά σοῦ ζητήσαμε βῆμα οὒτε τώρα σέ προκαλέσαμε. Γιατί λοιπόν φίλε μου ἂρχισες πάλι νά μᾶς ἀπαξιώνης καί νά μᾶς γελοιοποιεῖς στά μάτια τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ?
Νομίζεις ὃτι δέν ἒπρεπε νά ἀντιδράσουμε?
Καί φθάνουμε τώρα στήν φαρσοκωμωδία τῆς πρωϊνῆς ἐκπομπῆς σήμερα...
Μπορεῖς νά μᾶς φέρης μπροστά Γιῶργο τό ἂτομο πού βάλαμε νά σέ πάρη τηλέφωνο?
Καί μάλλιστα νά σοῦ ζητήσουμε καί συγνώμη ?
Γιά ποιόν λόγο?
Γιατί εἲπαμε τήν ἀλήθεια ?
Ἁπό ὃσο μέ ξέρεις νομίζεις ὃτι θά ἒβαζα ποτέ κανέναν τρίτο νά ζητήση συγνώμη ἐκ μέρους μου ?
Γνωρίζεις πολύ καλῶς ὃτι ἐσύ τηλεφωνησες στόν δικήγόρο καί ζήτησες νά σοῦ τηλεφωνήσω .......
Ἀρνήθηκα νά σἐ πάρω τηλέφωνο, καί τό γνωρίζεις, ἂν δεν ἀνακαλοῦσες τά ψεύδη καί τήν ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ τήν ὁποία χωρίς αἰτία ἢ πρόκληση ἂρχισες τήν περασμένη Πέμπτη καί Παρασκευή ἐναντίον μας πρός ὃλον τό Ἑλληνικό Λαό......
ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΑ ΨΕΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ,ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΕΙΣ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ?
ΜΗΠΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΒΛΗΤΟΣ ?
Γιατί Γιῶργο ἂν αἰσθάνεσαι τόσο δυνατός καί ἀπρόσβλητος τό καταλαβαίνω
Μέ ποιό κίνητρο ὃμως στήν συγκεκριμένη χρονική στιγμή ?
Μήπως ἦταν καί αὐτό μέρος τῆς ἀποστολῆς πού ἀνέλαβες ?
4 Ἀντίθετα μέ σένα ἐγώ θυσιάζω τήν σταδιοδρομία μου γιά νά ἀντιπαρατεθῶ μέ κατεστημένα πολύ ἱσχυρότερα ἀπό ἐσένα μόνο καί μόνο γιά τήν διάσωση καί ἀναγέννηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ..
Ξέρω νομίζεις εἶσαι πολύ ἱσχυρός καί ἐμεῖς ἀδύνατοι ......
Ἲσως νά πιστεύης ὃτι κάνεις καί σύ ἓνα ἀγῶνα μέσω τῆς δημοσιογραφίας....
Ἡ διαφορά μας εἶναι ἐσύ ὑπηρετεῖς καί ἀγωνίζεσαι νά συντηρήσης ἓνα κατεστημένο πού σέ συντηρεῖ και ἐμεῖς ἒχουμε ὁρκισθεῖ νά τό ἀλλάξουμε...
Μήν ἒχεις ψευδαισθήσεις....
Σέ ἀντίπαλα στρατόπεδα εἲμαστε.....
Ἐσύ τῆς συντήρησης καί ἐμεῖς τῆς προόδου καί τῆς ἀναγέννησης.....
Ὃμως παρά τό γεγονός ὃτι ὑπηρετοῦμε διαφορετικούς στόχους ἡ ανθρωπιά καί ἡ λεβεντιά μποροῦν νά παραμείνουν ἐργαλεῖα καί γιά τούς δύο μας.....
Ξέρει ὁ κόσμος Γιῶργο.....
Νά θυμᾶσαι ὃσο πιό ψηλά ἀνεβαίνει κανένας τόσο πιό δραματικό τό γκρέμισμα .........
Γιά χρόνια πολλά μεταδίδεις καθημερινά ἀπό μιά συχνότητα πού ἀνήκει στόν Ἑλληνικό λαό...... καί πού ἒχει τό δικαίωμα νά τήν πάρη πίσω κάθε στιγμή....
Τό μόνο πού σοῦ ζητᾶ γιά ἀντάλαγμα γιά τήν ἁπλοχεριά του εἶναι λίγη ἀλήθεια ....
Ἒδωσες ποτέ ἒστω καί λίγη στόν λαό (δηλαδή τά ἀφεντικά σου) ἢ ἐξυπηρέτησες πάντα τίς σκοπιμότηττες γιά νά κρατηθῆς ἐκεῖ πού εἶσαι?
Ἡ ἐπιτυχία πρός θεοῦ δέν εἶναι ψεκτή..... Τό ψέγμα βρίσκεται στό τί ἀντίτιμο καλεῖσαι νά πληρώσης γιά αὐτήν .... Καί φαίνεται ἡ δική σου ἐπιτυχία κόστισε τήν ἀνθρωπιἀ καί τήν λεβεντιά σου....
Μέ ἀπειλεῖς μέ μυνήσεις ἀγωγές καί τά τοιαῦτα...
Γιατί ? Για νά φοβηθῶ καί νά ἀνακαλέσω?
Νά ἀνακαλέσω τί Γιῶργο?
5 Ξέρεις καί ξέρω ............
Ἂν ἦσουν τόσο σίγουρος γιά τήν ἀθωότητα σου γιατί ἒβαλες τόν δικηγόρο νά μέ άνακρίνη γιά τό τί στοιχεῖα ἒχω στά χέρια μου?
Γιατί αύτή ἡ ἀνυσηχία ἐπειδή ἀρνήθηκα νά σέ πάρω τηλέφωνο?
Ζήτησα τίποτα παράλογο πέραν ἀπό τό νά ἀνακαλέσης τά ψεύδη καί τίς άνακρίβειες?
Καί ἧταν ἡ ἂρνηση μου νά σοῦ μιλήσω τέτοιο κίνητρο γιά νά πῆς αὐτά τά τερατώδη ψέματα στό Πανελλήνιο?
Ἂν νομίζεις ὃτι πρέπει νά ἀπευθυνθῆς στά δικαστήρια κἀνετο ἀντρίκια χωρίς περιστροφές καί παραποιήσεις τῆς ἀλήθειας......
Ἣταν τόσο σημαντικό γιά νά ἀποκαταστήσης τήν πρωσοπικότητα σου νά φανῆ ὃτι ἀρνήθηκες τή συγνώμη μας λέγοντας ψέματα?
Δηλαδή δέν θά μποροῦσες νά μᾶς μυνήσης χωρίς τήν συγνώμη ?
Ἠθελες βέβαια νά ἀποκαταστήσης τήν χαμένη σου ἀξιοπρέπεια καί “ἀξιοπιστία” ἂμεσα γιατί τά δικαστήρια παίρνουν καιρό καί δέν ἢθελες νά αἰωρεῖται αὐτό πάνω ἀπό τό ὃνομα σου.... Θέμα αὐτοπροστασίας δηλαδή...
Τήν δική μας ἀξιοπρέπεια καί ἀξιοπιστία γιατί τήν πετᾶς στά σκουπίδια καί ἀπαιτεῖς νά σέβωνται τήν δική σου οἱ ἂλλοι ?
Δέν ἒχουμε ἐμεῖς δικαίωμα στήν αὐτοπροστασία?
Γνωρίζεις πολύ καλά Γιῶργο ὃτι ἂν μᾶς ἐπιτεθῆς ἒχουμε κάθε δικαίωμα νά ἀμυνθοῦμε ἀνάλογα....
Καί σέ ἐμᾶς οἱ ζημιές που προκάλεσες μέ τήν ἀπαράδεκτη στάση σου εἶναι σέ πληροφορῶ πολλαπλάσιες καί ἀποδείξιμες....
Καί κάτι ἀκόμη ὃταν ἐμεῖς κερδίσουμε τήν δίκη δέν θά ἀπαιτήσουμε οὒτε ἓνα εὐρώ ἢ δραχμή άπο σένα...
Ἡ δικαίωση μᾶς ἀρκεῖ.
Μήν φοβᾶσαι λοιπόν δέν θά χάσης τίποτα ὑλικά ἀγαθά........
Ἐσύ Γιῶργο περιμένεις νά δικάσης ἐμᾶς νά πάρης χρήματα γιά ἀγαθοεργίίες Πάλι αὑτοπροστασία .... Μήν κατηγορηθῆς ὃτι τό ἒκανες γιά τά χρήματα ........
6
᾽Ἐμεῖς ἀντιθέτως δινουμε τά δικά μας καί δέν περιμένουμε νά παρουμε ἀπό τούς ἂλλους για νά βοηθήσουμε τούς συνέλληνες .....
Σοῦ δίνω τώρα ἒνα ὑποθετικό σενάριο ...
Σκέψου Γιῶργο νά λέει ὁ Σῶρρας τήν Ἀλήθεια ............
Νά ἐνώσουμε ὃλοι τίς δυνάμεις μας νά πετάξουμε τό σάπιο κατεστημένο ἀπό τήν πλάτη τοῦ Ἑλλήνικοῦ λαοῦ.... Ἀργοναυτική ἐκστρατεία Γιῶργο......
Σκέψου τί κερδίζεται μέ ὁμόνοια καί τί χάνεται μέ διχόνοια.....
Ἐκτός Γιῶργο ἂν μέσα στήν ἀποστολή πού ἀνέλαβες εἶναι καί ἡ μύνηση για νά νά μᾶς ἀποσπάση ἀπό τόν ἀγῶνα ὑπέρ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.....
Τό ἓνστικτό σου τί λέει?
Νά τό ἐμπιστευτῆς καί νά προχωρήσης ἁρμονικά μέ τό ἒνστικτο σου.......
Μανώλης Λαμπράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε κατοικους Ελλαδος ΔΕΝ γινονται δεκτά τα γκριγκλις.
Εαν ειστε κατοικος εξωτερικου και δεν μπορειτε να χρησιμοποιησετε Ελληνικο αλφαβητο, θα μεταφραζω εγω τα σχολια και θα τα παραθετω διπλα η κατω απο το δικο σας.
Σχολια σε αλλη γλωσσα επιτρεπονται.