Guitar -->

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

ΤΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ (παγκόσμιο ταμείο)

Πλατων ΠιςατιδηςΗ Ελλάς συμμετείχε εις αυτήν την συνεδρίασιν εις το Bretton Woods και συνέβαλε με 5 εκατομμύρια δολάρια δι' αυτό τον σκοπό. Σαν αποτέλεσμα αυτής της συμμετοχής η Ελλάς έχει δημιουργήσει το ιδικόν της μερίδιον (καταπίστευμα) το οποίο σήμερον είναι περίπου 335 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δια να καταλάβουμε καλύτερα, όταν το 2000 ανέλαβε Πρόεδρος της Ρωσίας ο Πούτιν, πήρε από το καταπίστευμα της χώρας του, 155 τρις δολλάρια και την ανεστησεν εις δύο χρόνια! ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ N.E.S.A.R.A-ILLOUMINATI-BATIKANO-ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝΠΡΟΛΟΓΟΣ
Εις το το παρόν άρθρον θα αναφέρω πολύ περιληπτικώς δια το πως λειτουργεί το παγκόσμιον χρηματοικονομικόν σύστημα από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερον, ποιοί το δημιούργησαν, κυρίως δια ίδιον όφελος και πως καταδυναστεύουν τον πλανήτη μας και τους κατοίκους του, ορισμένες οικογένειες που παρουσιάζονται με διάφορα ονόματα, όπως Ιλλουμινάτοι, Ιησουίτες, Νέα τάξη καθώς και το Βατικανόν! 

Οι υγιείς δυνάμεις του πλανήτου που εδώ και 30 χρόνια ήρχισαν να οργανώνονται εις πολλά κράτη, όλους τους παραπάνω τους αποκαλούν "Cabal", δηλαδή "Κλίκα". Δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστόν των κατοίκων της Γης βρίσκεται εις πλήρη άγνοια όλων αυτών που θα αναφέρω. Το μεγαλύτερο μέρος του άρθρου στηρίζεται εις τις ομιλίες των μελών του συμβουλευτικού οργανισμού EI-END, του οποίου πρόεδρος είναι ο ομογενής μας ιατρός Εμμανουήλ Λαμπράκης και είναι πλήρως τεκμηριωμένες ! 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
Το 1929 έως το 1933 δημιουργήθηκε η B.I.S.(BANK OF INTERNATIONAL SETTLEMENTS)- Τραπεζα Διεθνών Διακανονισμών. Εις το τέλος της κάθε ημέρας ότι συναλλαγή γίνεται από τον κάθε άνθρωπο εις την υφήλιον και οποιαδήποτε συναλλαγή εταιρείας κλπ γίνετε εκκαθάρισεως από την B.I.S. Η τράπεζα αυτή δημιουργήθηκε μετά τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμο από όλα τα κράτη του κόσμου. Ο βασιλευς Γεώργιος ο Α' ήταν ο αντιπρόσωπος της Ελλάδος εις τη δημιουργία της B.I.S. και εκεί συνέβαλε η Ελλάς με δύο εκατομμύρια δολάρια. Εις διάστημα 33 ημερών από την ημέρα της δημιουργίας της B.I.S. η τράπεζα περιήλθε εις την ιδιοκτησία της οικογένειας Ρόθτσάϊλντ, όπως και η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ η Federal Reserve (FED) η οποία είναι η δύναμις που κυβερνά την Αμερική και τον κόσμον ολόκληρον από το 1933 και εντεύθεν οπότε και η Αμερική δήλωνε πτώχευσιν .Το ίδιον συνέβη και το 1944 με την Παγκόσμιαν Τράπεζαν, το ίδιον με Δ.Ν.Τ .Η οικογένεια των Ροθτσάιντλ είναι Εβραίοι-Χαζάροι. Οι Χαζάροι (Τουρκομογγολικόν φύλλο) δημιούργησαν την αυτοκρατορίαν τους το 7ο μ.Χ. αιώναν μεταξύ Ευξείνου Πόντου και Κασπίας Θάλασσας και ασπάσθηκαν σαν θρησκεία την Εβραϊκή. Η αυτοκρατορία τους διαλύθηκε τον 11ο αιώναν μ.Χ. από τους Ρώσους και διασκορπίσθηκαν εις όλο τον κόσμο. Από αυτούς προέχονται οι Σιωνιστές. Το σημερινόν Ισραήλ κατοικείται κατά 95% από Χαζάρους (Ασκενάζι) και 5% από Ιουδαίους (Σεφαραδίτες).

Οι Χαζάροι σήμερον αποτελούν το 0,17% του πληθυσμού του πλανήτη. Κατέχουν όμως το 92% των θέσεων εξουσίας εις όλες τις χώρες . Πώς είναι δυνατόν αυτή η μεγάλη μειονότης του ανθρωπίνου γένους να κρατά τις τύχες όλου του κόσμου; Το έχουν πετύχει με ένα πολύ απλόν σύστημα. Ένα σύστημα δέκα τραπεζών. Το 52% των μετοχών αυτών των τραπεζών ανήκει εις την οικογένεια Ρόθτσάϊλντ. Οι υπόλοιποι είναι Ρόκεφέλερς η οικογένεια Μέλον η οικογένεια Σήφ, η οικογένεια Οπενχάϊμερ, η οικογένεια Ντιμέντιτσι. Συνολικώς δέκα οικογένειες κατέχουν όλο το τραπεζικό σύστημα της Γης! Δικιά τους είναι η B.I.S., η παγκόσμια τράπεζα, το Δ.Ν.Τ. Δική τους η τράπεζα της Ελλάδος, Η Εθνική Τράπεζα, η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, η Κεντρική της Γαλλίας. Εις όλα τα κράτη εις τον κόσμο με ελάχιστες εξαιρέσεις οι κεντρικές τράπεζες είναι ιδιοκτησία των Ρόθτσάϊλντ κλπ. Το 1944 έγινε μία σύνοδος εις το Bretton Woods, μια μικρή πόλη των Η.Π.Α. εις το New Hampshire της πολιτείας της Νέας Αγγλίας. Εις τη συνάντησιν πήραν μέρος 44 κράτη τα οποία ήταν σύμμαχοι εις τον Β' Π Π, με σκοπό να δουν πώς θα διαχειριστούν τις αποζημιώσεις των Γερμανών από τον Β' Παγκόσμιον πόλεμο. Αυτός ήταν ο λόγος που προέβαλαν δημόσια δια το σκοπόν της συνάντησεωςς. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε η νομοθεσία δια την δημιουργία της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Δ.Ν.Τ.(Διεθνές Νομισματικόν Ταμείο).Αυτό δέν ήταν το σημαντικόν - το σημαντικόν ήταν ό,τι δημιουργήθηκε η <Τριμερής Επιτροπή Χρυσού> με αντιπροσώπους από Γαλλία, Βρετανία και Αμερική και η οποία δια 50 χρόνια διαχειρίζετο όλα τα περιουσιακά στοιχεία του πλανήτη(The World Trust=παγκόσμιο καταπίστευμα) τα οποία όμως τα ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΨΕ !

Η Ελλάς συμμετείχε εις αυτήν την συνεδρίασιν εις το Bretton Woods και συνέβαλε με 5 εκατομμύρια δολάρια δι' αυτόν τον σκοπόν. Σαν αποτέλεσμα αυτής της συμμετοχής η Ελλάς έχει δημιουργήσει το δικόν της μερίδιον (καταπίστευμα) το οποίο σήμερον είναι περίπου 335 τρισεκατομμύρια δολάρια .Το αρχικόν ποσόν που εδόθη, επενδύθηκε όλα αυτά τα χρόνια εις πολύτιμα μέταλλα, πετρέλαια, κλπ και δι' αυτό σήμερον έχει φθάσει σ' αυτό το αστρονομικόν ποσόν. Το ίδιον έχει συμβεί και με τα καταπιστεύματα των άλλων κρατών. Υπ' όψη ότι τα κέρδη από τις επενδύσεις του παγκόσμιου καταπιστεύματος είναι ένα γιγαντιαίο ποσόν, μιλάμε δια 5ακις, 6ακις, 7ακις .Μόνο ο απολογισμός του 2012 έχει 272 μηδενικά από πίσω του εις το παγκόσμιον καταπίστευμα (World Trust). Δια να δοθεί όμως η περιουσία αυτή εις τα διάφορα έθνη πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες διαδικασίες. 

Χρειάζονται τρείς προϋποθέσεις δια να περάσει η περιουσία στις χώρες εις τις οποίες ανήκει. Το πρώτο είναι να υπάρχει Project δηλαδή να υπάρχει ένας σκοπός δια τον οποίο αιτούνται τα χρήματα. Εις την προκειμένη περίπτωσιν το Project ονομάζεται Ελλάς - Ελληνισμός. Το δεύτερο που χρειάζεται είναι το μέσον, το χρηματοοικονομικόν εργαλείο δηλαδή, η εγγυοδοσία. Το τρίτο κομμάτι λέγεται θεσμός εις την Ελλάδα. Θεσμοί εις την χώρα μας είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Αρχιεπίσκοπος και μετά την ψήφισιν του νομοσχεδίου δια την τοπική αυτοδιοίκησιν με την ονομασία "ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ", οι Δήμαρχοι ! Μόνον αυτοί μπορούν να πάρουν χρήματα από το καταπίστευμα. Μέχρι τώρα όμως κανείς δεν το έκαν δια να ευημερήσει η χώρα μας.Δια να καταλάβουμε καλύτερα, όταν το 2000 ανέλαβε Πρόεδρος της Ρωσίας ο Πούτιν, πήρε από το καταπίστευμα της χώρας του, 155 τρις δολάρια και την ανάστησε εντος εις δύο χρόνια! Δια να γίνουν περισσότερο κατανοητά όλα αυτά πρέπει να ανατρέξουμε εις το 1938 λίγο πριν τον Β' Π Π όταν οι Αμερικανοί μόνο από μία χώρα, τις Φιλιππίνες εφόρτωσαν ένδεκα πολεμικά πλοία χρυσόν και τον πήραν με σκοπόν υποτίθετο να διασωθεί από τυχόν επίθεσιν των Ιαπώνων. Από την Κίνα πήραν επτά πολεμικά πλοία γεμάτα χρυσόν με σκοπόν να τον διασώσουν και πάλι από τυχόν επιδρομή των Ιαπώνων. Έτσι λοιπόν όταν έπαιρναν τον χρυσόν από τις Φιλιππίνες και από την Κίνα τα οποία είναι δύο μικρά παραδείγματα, επειδή δεν το έκαναν μόνο από αυτές τις δύο αλλά και από την Ελλάδα και από όλα τα κράτη της γης, έπρεπε να δώσουν ομόλογα χρυσού με την υπόσχεσιν ό,τι μετά από 60 χρόνια θα επέστρεφαν το χρυσό εις τις χώρες από τις οποίες τον πήραν και έδιναν αυτά τα ομόλογα με ένα επιτόκιον γύρω εις το 3%.

Το 1970 ο πρόεδρος Νίξον έδωσεν πίσω εις τους κινέζους ένα μέρος,200.000 τόνους χρυσό υπό την προϋπόθεσιν να μην κάνουν καμία κίνησιν εκτός Κίνας και να εξασφαλιστεί η εθνικιστική Κίνα η Ταϊβάν . Ήθελε να διασφαλίσει την συνεργασία των Κινέζων να μην επιτεθούν εις την Ταϊβάν. Όταν το 1998 έληξε η προθεσμία των 50 ετών οι Κινέζοι ζήτησαν το χρυσό τους πίσω. Η Federal Reserve αρνήθηκε να επιστρέψει όλο τον χρυσόν εις την Κίνα λέγοντας πως οι 200.000 τόνοι που έδωσε ο Νίξον δημιουργούσαν την προϋπόθεσιν ό,τι δεν θα υπήρχε άλλη απαίτησιν από πλευράς Κίνας. Έγινε όμως μία μήνυσιν από πλευράς Κίνας εις το Διεθνές δικαστήριον της Χάγης το οποίο δικαίωσεν την Κίνα. Έτσι λοιπόν η Federal Reserve υποχρεούτο να επιστρέψει εις την Κίνα όλο τον χρυσόν που είχε πάρει το 1938. Η συμφωνία επιτέλους κλείστηκε και θα φόρτωναν τον χρυσόν το πρωί της 12ης Σεπτεμβρίου 2001 δια την Κίνα. Εις τις 10 Σεπτεμβρίου 2001 είχε συμφωνηθεί να αρχίσει το νέο τραπεζικόν σύστημα, με βάσιν το χρυσόν, από την νέα Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία παραμέριζε την ιδιωτική FED .
Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν δύο κοσμογονικές αλλαγές. Η μία είναι ο επαναπατρισμός του χρυσού εις την Κίνα που θα άρχιζε την 12η Σεπτεμβρίου 2001 ενώ η δεύτερη είναι η λειτουργία της νέας Κεντρικής Τράπεζας της Αμερικής που ήταν βασισμένη εις την ισοτιμία χρυσού. 

Η νέα αυτή τράπεζα ήταν εγκατεστημένη εις τους γνωστούς μας "διδύμους πύργους" της Ν.Υόρκης! Η Janet Reno όταν ανέλαβε Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ το 1993(Υπουργός Δικαιοσύνης)επί προέδρου Μπιλ Κλίντον, επανέφερε τον χρυσόν εις την Αμερική και τον αποθήκευσεν εις τέσσερα συγκεκριμένα σημεία. Έτσι λοιπόν υπήρχε ο χρυσός δια να μπορέσει να εις τηριχθεί το καινούριον δολάριον. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 εις τις 10 το πρωί θα ανακοινώνετο η λειτουργία της νέας Κεντρικής Τράπεζας της Αμερικής και εις τις 12 Σεπτεμβρίου του 2001 θα γινόταν ο επαναπατρισμός του χρυσού εις την Κίνα, ούτως ώστε να αρχίσει να μπαίνει εις μία σειρά το παγκόσμιον γίγνεσθαι μετά από όλη αυτή τη ληστρική επιδρομή των 50 ετών από το Bretton Woods μέχρι το 1995. Όλοι μας όμως γνωρίζουμε τι έγινε εις τις 11 Σεπτεμβρίου του 2001,η εσκεμμένη πτώσις των "διδύμων πύργων"!
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΙΣ (O.I.T.C)


Όπως ανέφερα παραπάνω η <Τριμερής Επιτροπή Χρυσού>,η οποία κατεύθυνε όλες αυτές τις οικονομικές δραστηριότητες από το Bretton Woods από το 1944 μέχρι το 1995,κατέκλεψε όλα ή ένα μεγάλο μέρος των περιουσιακών στοιχείων, δημιούργησεν αυτό που ονομάζετε Ν.Τ.Π. (Νέα Τάξη Πραγμάτων) την οποία προσπαθούν να μας επιβάλουν με το ζόρι, όπως επίσινς δημιούργησεν αυτό που ονομάζουμε The Industrial Military Complex δηλαδή το Βιομηχανοστρατιωτικό Σύμπλεγμα το οποίο χρησιμοποιεί η Ν.Τ.Π. ως βίαιον τρόπο επιβολής της δικής της άποψης. Ποιοί ήσαν αυτοί που έλαβαν μέρος εις αυτή τη ληστρική συμμορία; Ο Henry Kissinger, George Bush Senior, George Bush Junior, Rumsfeld,ο Πάπας Βενέδικτος και ακόμα πολλά άλλα άτομα ανάμεσα στα οποία υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι των βιομηχανιών και των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είχαν κάνει μια σπείρα δια να "φάνε" όλη την περιουσία του ανθρωπίνου γένους. Εδέσμευαν δηλαδή 100 τόνους χρυσού, φτιάχναν 500 ομόλογα της τραπέζης City Bank ή οποιασδήποτε άλλης τράπεζας, τα πουλάγαν εις το χρηματιστήριον και συλλέγαν τους κόπους και τους ιδρώτες όλων των ανθρώπων της Γης. Με άλλα λόγια μέχρι το 1995 αυτή η Τριμερής Επιτροπή Χρυσού είχε το δικαίωμα να δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία από το Παγκόσμιον Καταπίστευμα, να δημιουργεί τραπεζικά παράγωγα, τα οποία εν τέλη δημιουργούσαν ανεξάντλητο πλούτο δια τις τράπεζες και τους ιδιοκτήτες τους. Έτσι λοιπόν εκλέβαν το ανθρώπινο γένος χρησιμοποιώντας περιουσιακά στοιχεία που δεν τους ανήκαν!

Έτσι λοιπόν το 1995 που έληξε η ημερομηνία αυτής της επιτροπής(τα 50 χρόνια) οι 203 χώρες του Ο.Η.Ε. αποφάσισαν να μην ανανεώσουν τη θητεία της Τριμερούς του Χρυσού. Αφαίρεσαν, λοιπόν, τη δικαιοδοσία και από εκεί άρχισεν η κάθοδος των Χαζάρων, από το 1995. Αφαίρεσαν, λοιπόν, αυτή τη δικαιοδοσία που είχαν οι τρεις δυνάμεις και δημιούργησαν ένα νέο γραφείο που το ονόμασαν "Γραφείο Παγκόσμιου Οικονομικού Ελέγχου" O.I.T.C.(Office of International Treasury Control). Αυτό είναι νομοθεσία με την οποία υπήγαγαν όλα τα "σκληρά" περιουσιακά στοιχεία του πλανήτη κάτω από τη δικαιοδοσία ενός ατόμου.Με την απόφασιν 1088 των Ηνωμένων Εθνών αυτό το άτομο ήταν ο Doctor Ray C. Dam (από την Καμπότζη) ο οποίος εξελέγη από το 1995 από τη διεθνή κοινότητα και είναι ο μοναδικός υπεύθυνος προς την ανθρωπότητα, και του δόθηκε η δικαιοδοσία οποιαδήποτε διαμάχη υπάρχει μεταξύ οποιουδήποτε τμήματος της ανθρώπινης κοινωνίας να διακανονίζεται από τα Αμερικανικά Δικαστήρια.
Ακολούθως το 1088 ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών εγκρίθηκε από τη Βουλή και τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και έγινε αποδεκτή η ευθύνη δια τη διεκπεραίωσιν των νομικών υποθέσεων του Γραφείου Διεθνών Διακανονισμών (OITC). Ο Doctor Ray C. Dam είναι υπεύθυνος δια κάθε οικονομική συναλλαγή, δια κάθε δημιουργία χρήματος από οποιοδήποτε κράτος. Είναι το μόνο άτομο εις τον πλανήτη το οποίο έχει δικαίωμα επάνω εις το «Θείο Καταπίστευμα» ή Παγκόσμιον Καταπίστευμα (World Trust) όπως το ονομάσαν αργότερα. O OITC έχει αυτή τη δικαιοδοσία, αυτό που έκαναν σοφά 77 έθνη τα οποία δεν ήταν εις καμία από τις δύο παρατάξεις που υπήρχαν εις τα Ηνωμένα Έθνη και επέβαλλαν τελικώς τη δική τους άποψη την οποία υιοθέτησαν 203 έθνη και δημιουργήθηκε το OITC. 

Την πραγματική του δικαιοδοσία ο Doctor Ray C. Dam την ανέλαβε το 2003. Πήρε οκτώ χρόνια δια να δημιουργηθούν οι υποδομές αυτού του Γραφείου δια να μπορεί ο Doctor Ray C. Dum να εξασκεί τη δικαιοδοσία που έχει. Μόλις δημιουργήθηκε ο OITC, προσέκρουσεν πάνω εις την αντίστασιν των επιβητόρων. Δηλαδή οι 13 οικογένειες, μεσάζοντες, το ιερατείο, οι νταβατζήδες.Ο Doctor Ray C. Dam λοιπόν το 2007 τους είπε «Παιδιά μέχρι εδώ η κλοπή! Από δώ και πέρα δεν έχετε δικαίωμα να δεσμεύετε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο χωρίς τη δική μου άδεια. Aυτή τη δικαιοδοσία μου την έδωσαν τα Έθνη των λαών. Οι 203 λαοί του πλανήτη μου έδωσαν αυτή τη δικαιοδοσία, δεν μπορείτε πια να συνεχίσετε να κλέβετε όλη την ανθρωπότητα!»Αυτό εξόργισε ιδιαίτερα τους τραπεζίτες και δι' αυτό με δικούς τους πράκτορες αποφάσισαν να βγάλουν τον Doctor Ray C. Dam από τη μέσιν και να τον αντικαταστήσουν με ένα πρόσωπο της δικής τους επιλογής ούτως ώστε να τον ελέγχουν και πάλι. Δια αυτούς είναι το αγαπημένο τους σύστημα.
Έτσι λοιπόν είχαν αμέσως και τον αντικαταστάτη, τον Τσάι Τσενγκ Λι. Εις κάποιο ταξίδι λοιπόν του Doctor Ray C. Dam εις την Nότιον Ασία το 2010, που πήγε να επιβλέψει την ανάγκη χρηματοδότησινς ενός τεράστιου τμήματος εις το Βιετνάμ, εκεί δηλητηριάστηκε ο άνθρωπος και διέδωσαν οι επιβήτορες ότι αυτός απέθανε και ότι ο καινούργιος διευθυντής του Γραφείου της Διεθνούς Οικονομίας είναι πλέον ο Λι, ο οποίος είναι αντιπρόσωπος της οικογενείας Dragon Family. Όμως ο Doctor Ray C. Dam επιβίωσεν, επανήλθε και είναι εις το γραφείο του εν δυνάμει και εκτελεί τα καθήκοντά του καθημερινώς δια την παγκόσμια οικονομία. Ο Dr Ray C. Dam κάνει σήμερον μία τεράστια προσπάθεια να πάρει στα χέρια του την εξουσία την οποία του έδωσαν τα 203 έθνη το 1995 με το υπ' αριθμ. 1088 ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Μετά από αυτό το ψήφισμα το ίδιον πράγμα πέρασεν εις την Αμερικανική βουλή και γερουσία όπου υπάρχει συγκεκριμένη νομολογία με συγκεκριμένο αριθμό που δεν επιτρέπετε να αναφερθεί δημόσια, το οποίο καθορίζει τις δικαιοδοσίες του Dr Ray C. Dam. Η οικονομική κρίσιν το 2007 και 2008 δεν ήταν τυχαία, ήταν επειδή ξαφνικά κάποιος -τον οποίο επέλεξαν τα Έθνη των Λαών- σταμάτησεν τους τραπεζίτες από το να κλέβουν! Αυτό δημιούργησεν εις τις εννέα μεγαλύτερες τράπεζες των Ηνωμένων πολιτειών μία τρύπα 17 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Δια πρώτη φορά εις την ιστορία της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, της Federal Reserve (FED) που είναι ιδιωτική και ανήκει εις την οικογένεια Ροθτσάίλντ, το 2011 έγινε λογιστικός έλεγχος! Ενώ εις τις προηγούμενες εποχές το μόνο που κάναν ήταν να βγάζουν μια απόφασιν, δέσμευαν χρυσάφι, έβγαζαν παράγωγα και έκλειναν τις τρύπες! Σε διάστημα 27 μηνών λοιπόν όπως προέκυψε από το λογιστικό έλεγχο της Federal Reserve, 16,7 τρις δολάρια δόθηκαν από τους τραπεζίτες Ροθτσάιλντ εις τις εννέα μεγαλύτερες τράπεζες δια να μην καταρρεύσουν!
Εις τις αρχές Αυγούστου 2013 κυκλοφόρησεν εις το διαδίκτυο μια ακροαματική διαδικασία εις τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η επιθεωρήτρια της Federal Reserve απαντούσε εις ερωτήσεις των βουλευτών και γερουσιαστών των Ηνωμένων Πολιτειών γατί είχαν εξαφανιστεί εννέα τρισεκατομμύρια δολάρια από την Federal Reserve και δεν ξέραν πού πήγαν. Σκεφτείτε όμως τα νούμερα! Το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι 16 τρις. Αυτοί βάλαν δια να κλείσουν τις μαύρες τρύπες 16,7 τρις, περισσότερο δηλαδή από όσο είναι ολόκληρο το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών αυτοί οι κύριοι, οι κλέφτες τα βρήκαν λέει και τα έδωσαν επί τόπου δια να μην κλείσουν οι Τράπεζες δια να συνεχίσουν την απομύζησιν των λαών! Δεν τολμήσαν όμως να το πούν εις τον αμερικανικό λαό, δεν τολμούσαν να τα προσθέσουν εις το εξωτερικό αμερικανικό χρέος.
Αυτή η συμμορία (Cabal=Μαφία,Κλίκα, όπως είναι πιο γνωστή)) προσπαθεί με κάθε τρόπο να αλλοιώσει την θέλησιν των 203 εθνών και έχει δώσει μία άλλη ονομασία εις αυτή την νομολογία δια να μην είναι προσβάσιμη από το κοινό. Υπάρχουν κωδικοί και τα ονόματα αλλά δεν είναι νόμιμο να δοθούν εις τη δημοσιότητα.
Το O.I.T.C. εκπροσωπεί την θέλησιν των 203 κρατών του πλανήτη, τα οποία κράτη αποφάσισαν να βάλουν μαζί όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία με σκοπό να υποστηρίζουν τα διάφορα νομίσματα. Από την άλλη μεριά είναι η Ν.Τ.Π. η οποία θέλει να οικειοποιηθεί όπως έχει οικειοποιηθεί ήδη, παραδείγματος χάριν από τα επαναπατρισθέντα κομμάτια χρυσού από την Janet Reno, 200 με 300 τρισεκατομμύρια δολάρια εις χρυσό τα οποία είναι κρυμμένα εις την Ουρουγουάη και την Παραγουάη από τις οικογένειες Bush. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεσθε ό,τι ο πόλεμος που γίνετε εις την κορυφή είναι τεράστιος και το ποιός θα επικρατήσει εις το τέλος δεν είναι ακόμα γνωστό.


Επομένως ο Doctor Ray C. Dam αυτή τη στιγμή έχει ένα τεράστιον αγώνα εις τα χέρια του και έχει να παλέψει με δύο αντιμαχόμενες μερίδες: Η μία είναι ηδηλαδή η οικογένεια των Δρακόντων της Ανατολής, και η άλλη είναι οι τραπεζίτες Ροθτσάιλντ και οι λοιποί. Αυτοί λοιπόν οι δύο- διατί πάντα δημιουργείται το δυαδικόν σύστημα- προσέξτε τι έχει δημιουργηθεί- και οι δύο- θυμάστε που λέει ο λαός «Όλοι οι σκύλοι μια γενιά» , αυτές οι δύο μερίδες είναι μία γενιά! Είναι σκυλολόι μιας γενιάς. Τι έχουν κάνει όμως: δημιούργησαν το δυαδικό σύστημα, ότι έχεις δύο λέει επιλογές: ή να πας με τους Δράκοντές ή να πας με τους Ροθτσάιλντ. Δεν μας δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να μείνουμε με τον εαυτό μας μόνο, σαν ανθρώπινο γένος. Εις αυτή λοιπόν την συγκεκριμένη χρονική στιγμή που περνάει η ανθρωπότητα, πρέπει ΕΜΕΙΣ, οι υγιείς δυνάμεις των λαών, να δημιουργήσουμε τον τρίτο πόλο !!!Στην Αμερικανική ήπειρο, υπάρχει σήμερον ένα μεγάλο υγιές κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, του ανθρωπίνου γένους το οποίο είδε και είχε την εμπειρία όλων αυτών των ενεργειών των ληστρικών συμμοριών. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι που προσπαθούν με κάθε τρόπο να επαναφέρουν τη δύναμη εις τα χέρια του λαού, εις τα χέρια του ανθρωπίνου γένους. Ηδη μετά από προσπάθειες 30 ετών δημιουργήθηκε από τις υγιείς δυνάμεις 203 κρατών, ο τρίτος πόλος με την ονομασία <Λευκοί Ιππότες> (White Knights) .Αυτοί ενήργησαν να δημιουργηθεί το OITC που, όπως προανέφερα, ανήκει εις τον ΟΗΕ και διαχειρίζεται τα "καταπιστεύματα" όλων των λαών.

=====================                   ========================================
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Εις το BRETTON WOODS εκπρόσωπος της Ελλάδος ήταν ο Υπουργός Ιωάννης Σοφιανόπουλος, που ως οικονομολόγος επελέγη μεταξύ και άλλων δια την σύνταξη του καταστατικού λειτουργίας του ΔΝΤ ως Τράπεζα του υπό ίδρυσιν ΟΗΕ με σκοπό να βοηθήσει και οικονομικώς τα κράτη που επλήγησαν από τον Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμο, πχ. Σχέδιον Μάρσαλ. Όμως εις την Γενική Συνέλευσιν των κρατών δια την υπογραφή ίδρυσινς του ΟΗΕ ο Ιωάν. Σοφιανόπουλος είδε μία νέα διάταξη που ΔΕΝ την είχε συνυπογράψει εις την πράξη ίδρυσινς του ΔΝΤ, που έλεγε ότι οι αποφάσεις του ΔΝΤ θα ήταν εις την εφαρμογή τους υποχρεωτικές δια τη Γενική Συνέλευσιν του ΟΗΕ. Δηλ. ο ΟΗΕ και ΟΛΟΙ οι Αρχηγοί Κρατών τέθηκαν κάτω από τις εντολές των κλεπτοκρατών του ΔΝΤ. Ο τότε Πρωθυπουργός Σοφούλης διέγραψε τον Σοφιανόπουλο.

Την 25/5 /2012 το Κογκρέσο των ΗΠΑ ψήφισεν και την κατάργησιν του υποτυπώδους ελέγχου του εις το FED το οποίο ως τελείως ανεξάρτητο πλέον ελέγχει όλες τις Τράπεζες των Κρατών μαζί το προϊστάμενό του ΔΝΤ με κοινό αφεντικό τη Ν.Τ.Π.
==================          =========================                ===================

Βόμβα από πρώην στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας.


Δείτε την αποκαλυπτική συνέντευξη ενός πρώην υψηλόβαθμου στελέχους της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Κάρεν Χούντες, και τι λέει δια τον δολοφονικό ιστό που έχουν στήσει οι τραπεζίτες εις συνεργασία με μερικές μεγάλες επιχειρήσεις και το Βατικανό προκειμένου να συγκεντρώσουν στα θησαυροφυλάκιά τους τον παγκόσμιον πλούτο. Είναι τόσο συνταρακτικά τα στοιχεία που καταθέτει η Κάρεν Χούντες ώστε δυσκολεύεται να τα κατανοήσει και να τα πιστέψει ο κοινός ανθρώπινος νους.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε κατοικους Ελλαδος ΔΕΝ γινονται δεκτά τα γκριγκλις.
Εαν ειστε κατοικος εξωτερικου και δεν μπορειτε να χρησιμοποιησετε Ελληνικο αλφαβητο, θα μεταφραζω εγω τα σχολια και θα τα παραθετω διπλα η κατω απο το δικο σας.
Σχολια σε αλλη γλωσσα επιτρεπονται.