Σαν σήμερα, το 415 εις την Αλεξάνδρειαν, ευρε τραγικόν θάνατον από τα ανθρωπόμορφα τέρατα του εβραιοχριστιανου Κυρίλλου, η μεγάλη Ελληνίς Φιλόσοφος και Επιστήμων, Υπατία η Αλεξανδρινή, επειδή είχε το θάρρος και την δύναμιν, σε χρόνους σκοτεινούς, να διδάσκει δημόσια και να παρέχει τα φώτα της Γνώσεως του Ελληνισμου και της Σοφίας, όταν γύρω της εμαινετο ο ανηλεής διωγμός από τους φανατικούς εβραιοχριστιανούς κατά των Ελλήνων και των ελευθέρων ανθρώπων.
Το κατακρεουργημένον με όστρακα σώμα της και η πυρά στην θέσιν Κίναρον, έξω από την Αλεξάνδρειαν, στην οποία το έρριξαν οι αιμοσταγείς εβραιοχριστιανοι διώκτες της, είναι το άγος το οποίον φέρουν αιώνες τώρα οι σκοταδιστές και το οποίον θα τους οδηγήσει νομοτελειακά εις την βουλήν της Νεμέσεως και εις τον Τάρταρον της Λήθης.
Ας αφιερώσωμε, λοιπόν, ολίγα λεπτά περίσκεψεως και μία μόνιμον θέσιν εις την ψυχήν μας διά στην σεπτήν μνήμην της.

8/3/2014
ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ
alt