Μετά την χθεσινή(21/1/2013) μου ανάρτηση σχετικά με την END σας παραθέτω πλήρη κατάλογο όλων ενημερώσεων εκπροσώπων της οργάνωσης στην χώρα μας μέχρι και σήμερα. Αποτελούν σπουδαίο βοήθημα και να προσθέσω ότι απαιτείται η καταβολή προσπάθειας ακόμα για την ενημέρωση των συγκατοίκων μας στην χώρα μας.