Guitar -->

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ -Συνταξιοδότηση σε ηλικία 50 ετών με 9.000 ευρώ το μήνα


ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ!

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ

Va t'on finir comme en 1789 par: 
" AUX ARMES CITOYENS "

Θα καταλήξωμε οπως το 1789:
"ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ"


Συνταξιοδότηση σε ηλικία 50 ετών με 9.000 ευρώ το μήνα. Ενεκρίθη για τους υπαλλήλους της ΕΕ.
Έχετε παρατηρήσει ότι οι πολιτικοί αγωνίζονται σαν τρελοί να μπουν στην ευρωπαϊκή διοίκηση. 
Και για ποιο λόγο; ... Τα ακόλουθα θα σας διαφωτίσουν ... Στείλτε το σε όσους Ευρωπαίους γνωριζετε.


 Αυτό το έτος, 340 εργαζόμενοι συνταξιοδοτούνται πρόωρα σε ηλικία 50 ετών με σύνταξη από 9.000 ευρώ το μήνα. Ναι, καλά διαβάσατε! 
Για να βοηθηθεί η ενσωμάτωση των νέων υπαλλήλων από τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ (Πολωνία, τη Μάλτα, την Ανατολική Ευρώπη ...), οι υπάλληλοι των παλαιών κρατών μελών (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία ..) θα λάβουν από την «Ευρώπη» μια χρυσή γέφυρα για να συνταξιοδοτηθούν.

 ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ πληρώνει γι 'αυτό;
 Εσείς και εγώ εργαζόμαστε ή έχουν εργαστεί για μια σύνταξη φτώχειας, ενώ αυτοί οι οποιοι ψηφιζουν τους νόμοους παιρνουν χρυσά δώρα. Η διαφορά έγινε πολύ μεγάλη μεταξύ των ανθρώπων και των θεών του Ολύμπου "!

 Ας ΝΑΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ με όλα τα μέσα αρχίζοντας με προωθησιν αυτου του μήνυματος σε όλους τους Ευρωπαίους.

 Καλή σας μέρα ουτως η αλλως.

 Αυτοί Οι ανωτεροι υπάλληλοι ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ MAFIA
Οι Ευρωπαϊκοι τεχνοκράτες έχουν συντάξεις πραγματικων μεγιστάνων. Ακόμη και οι βουλευτές, που ωστόσο, απολαμβανουν τα "Rolls" , δεν παίρνουν το ένα τρίτο του τι παιρνουν  Οι Ευρωπαϊκοι τεχνοκράτες...
 Δηλαδή!
Giovanni Buttarelli, ο οποίος κατέχει τη θέση του "Βοηθού Ελεγκτή Δεδομένων Προστασίας" θα παρει μετά από μόλις 1 χρόνο και 11 μήνες υπηρεσίας (Νοέμβριος 2010), μια σύνταξη από 1 515 € / μήνα. Το ισοδύναμο αυτό το παιρνει, κατά μέσο όρο, ένας εργαζόμενος στο βελγικο ή γαλλικο ιδιωτικό τομέα μετά από μια πλήρη σταδιοδρομία (* 40 * ετών).

 Ο συνάδελφός του, ο Peter Hustinx, ελαβε πενταετή ανανέωση του συμβολαίου του. Μετά από 10 χρόνια, θα δικαιούται σε σχεδόν 9000 ευρώ σύνταξη το μήνα.
Είναι απλό, κανείς δεν τους ζητα εξηγησεις για ρεμουλες, απλως απολαμβανουν τα 9000 ευρω. Είναι σαν, για τη συνταξιοδότηση, είχαν μια λευκή επιταγή.
Επιπλέον, πολλοί άλλοι τεχνοκράτες απολαμβανουν ένα τέτοιο προνόμιο:

 1. Roger Grass, Γραμματέας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θα κερδίσει € 12.500 το μήνα σύνταξη.
 2. Pernilla Lindh, δικαστής στο Πρωτοδικείο, € 12.900 ανά μήνα.
 3. Ruiz-Jarabo Colomer, General Counsel, € 14.000 / μήνα.

 Δείτε τη λίστα:

 Σε αυτόν τον κατάλογο θα βρείτε ένα συγκεκριμένο Jacques Barrot (73 ετών) με μια σύνταξη των € 4,728.60 για 5 χρόνια εργασια σε θεση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μεταφορών. 
Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε την επι πλεον συνταξη ως 
πρώην μέλος της πρώην υπουργού, 
πρώην πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της Haute Loire, 
δήμαρχος της Yssingeaux 
και σαν αποκορυφωμα αυτής της λαμπρής καριέρας, στις 23 Φεβρουαριου 2010 διορίστηκε στο Συνταγματικό Συμβούλιο.
Γι 'αυτούς, αυτό είναι το τζακ ποτ. 

εσταλη με μαιηλ απο φιλο Βελγο

το πληρες κειμενο στην Γαλλικη, κατωτερω ===========      ===================================         ===============
A FAIRE SUIVRE PENSIONS DE FONCTIONNAIRES EUROPEENS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A FAIRE SUIVRE
La retraite à 50 ans avec 9.000 euros par mois.
> > > > > > > 
 Va t'on finir comme en 1789 par: 
" AUX ARMES CITOYENS "
La retraite à 50 ans avec 9.000 euros par mois. pour les fonctionnaires de l'UE a été approuvéeVous avez remarqué que nos politiciens se battent comme des fous pour rentrer dans l'administration européenne.  Et pourquoi ?...  Ce qui suit va vous éclairer...   Envoyez ceci aux Européens que vous connaissez
La retraite à 50 ans avec 9.000 euros par mois  pour les fonctionnaires de l'UE a été approuvée !!!
 Cette année, 340 fonctionnaires partent à la retraite anticipée à 50 ans avec une pension de 9.000 Euros par mois. Oui, vous avez bien lu !   Afin d'aider l'intégration de nouveaux fonctionnaires des nouveaux  états membres de l'UE (Pologne, Malte, pays de l'Est...), les fonctionnaires des anciens pays membres (Belgique, France,  Allemagne..) recevront de l'Europe un pont d'or pour partir à la retraite.
 POURQUOI ET QUI PAIE CELA ?  
 Vous et moi travaillons ou avons travaillé pour une pension de misère, alors que ceux qui votent les lois se font des cadeaux dorés.  La différence est devenue trop importante entre le peuple et les dieux de l'Olympe" !!!
 RÉAGISSONS par tous les moyens en commençant par divulguer ce message à tous les Européens.
 Bonne journée à tous quand même.
 CES HAUTS FONCTIONNAIRES DE l'UNION EUROPEENNE CONSTITUENT UNE VRAIE MAFIA
Les technocrates européens jouissent de véritables retraites de nababs.  Même les parlementaires qui, pourtant, bénéficient de la "Rolls " des régimes spéciaux, ne reçoivent pas le tiers de ce qu'ils touchent...
 C'est dire !
Giovanni Buttarelli, qui occupe le poste de "contrôleur adjoint de la protection des données", aura acquis après seulement 1 an et  11 mois de service (en novembre 2010), une retraite de 1 515€ / mois. L'équivalent de ce que touche, en moyenne, un salarié belge ou français du secteur privé après une carrière complète (*40* ans).
 Son collègue, Peter Hustinx, vient de voir son contrat de cinq ans renouvelé. Après 10 années, lui aura droit à près de 9 000 euros de retraite par mois.
C'est simple, plus personne ne leur demande des comptes et ils ont bien décidé d'en profiter. C'est comme si, pour leur retraite, on leur avait fait un chèque en blanc. En plus, beaucoup d'autres technocrates profitent d'un tel privilège :
> > > > > > > 
1. Roger Grass, greffier à la Cour de justice européenne, va toucher 12.500€ de retraite par mois.
 2. Pernilla Lindh, juge au Tribunal de première instance, 12.900€ par mois.
 3. Ruiz-Jarabo Colomer, avocat général, 14.000 € / mois.
Retraite_Hauts_fonctionnaires_europeens_Annexe_3_Etude_27.pdf
 Dans cette liste vous trouverez un certain Jacques Barrot ( 73 ans) avec une retraite de 4.728,60 € pour 5 années de commissaire européen aux transportsÀ cela il faut ajouter sa retraite d'ancien député, celle d'ancien ministre, d'ancien président du Conseil général de la  Haute Loire, de maire d'Yssingeaux et pour couronner cette brillante  carrière, le 23 février 2010 il a été nommé au Conseil Constitutionnel.
Pour eux, c'est le jackpot. En poste depuis le milieu des années 1990, ils sont assurés de valider
une carrière complète et, donc, d'obtenir le maximum : 70 % du dernier salaire. Car, c'est à peine croyable...
 Non seulement leurs pensions crèvent les plafonds mais il leur suffit de 15 années et demie pour valider une carrière complète alors que pour vous, comme pour moi, il faut se tuer à la tâche pendant 40 ans et, bientôt, 42 ans. Face à la faillite de nos systèmes de retraite, les technocrates de Bruxelles recommandent l'allongement des carrières :  37,5 ans, 40 ans, 41 ans (en 2012), 42 ans (en 2020), etc. Mais, pour eux, pas de problèmes, le taux plein c'est 15,5 ans...     De qui se moque-t-on ?
 A l'origine, ces retraites de nababs étaient réservées aux membres de la Commission européenne puis, au fil des années, elles ont également été accordées à d'autres fonctionnaires. Maintenant, ils sont toute une armée à en profiter : juges, magistrats, greffiers, contrôleurs, médiateurs, etc.
 Mais le pire, dans cette affaire, c'est qu'ils ne cotisent même pas pour leur super retraite.  Pas un centime d'euro, tout est à la charge du contribuable...
  Nous, nous cotisons plein pot toute notre vie et, au moindre retard de paiement, c'est la déferlante : rappels, amendes, pénalités de retard, etc.  Aucune pitié ! 
 Eux, ils (se) sont carrément exonérés.... On croit rêver !  
 Rendez-vous compte, même les magistrats de la Cour des comptes européenne qui, pourtant, sont censés "contrôler" si les dépenses   de l'Union européenne sont légales, faites au moindre coût et pour l'objectif auxquelles elles sont destinées... ", profitent du système et ne paient pas de cotisations.
 Et, que dire de tous ces technocrates qui ne manquent pas une occasion de jouer les "gendarmes de Bruxelles" et ne cessent de donner des leçons d'orthodoxie budgétaire alors qu'ils ont les deux mains, jusqu'aux coudes, dans le pot de confiture ?
 A l'heure où l'avenir de nos retraites est gravement compromis par la violence de la crise économique et la brutalité du choc démographique, les fonctionnaires européens bénéficient, à nos frais, de pensions de 12.500 à 14.000€ / mois, après seulement 15 ans de carrière et sans même cotiser... 
> > > > > > > 
C'est une pure provocation ! 
 Mon objectif est d'alerter tous les citoyens des états membres de l'Union Européenne. Ensemble nous pouvons créer un véritable raz de marée.  Il est hors de question que les technocrates européens continuent à jouir, à nos frais et en toute impunité, de telles retraites. Nous allons leur remettre les pieds sur terre Sauvegarde Retraites a réalisé une étude précise et très documentée qui prouve par "A+B" l'ampleur du scandale.
 Elle a déjà été reprise par les médias.
Diffusons, diffusons massivement auprès de tous nos relais des vingt-sept pays de l'Union Européenne, il en restera bien quelque chose !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε κατοικους Ελλαδος ΔΕΝ γινονται δεκτά τα γκριγκλις.
Εαν ειστε κατοικος εξωτερικου και δεν μπορειτε να χρησιμοποιησετε Ελληνικο αλφαβητο, θα μεταφραζω εγω τα σχολια και θα τα παραθετω διπλα η κατω απο το δικο σας.
Σχολια σε αλλη γλωσσα επιτρεπονται.