Guitar -->

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

Περί πατριωτισμού, εθνικής οικονομίας και ευρωπαϊσμού


Τα «Προπύλαια» του Μονάχου1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Πολλοί λέγουν: «Καλά, δεν βρίσκεται ένας πατριώτης!». Τους απαντάμε ότι εις την σημερινήν κοινωνία αυτό είναι το πιο δύσκολο να γίνη! Πατριώτης είναι αυτός ο οποίος τοποθετεί πάνω από τον εαυτό του την συλλογική αξία ΠΑΤΡΙΣ, και τούτο διά να γίνη δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε απλό! Πρέπει κατ’ αρχήν να εγκαταλείψη ολόκληρη την θεωρία της Νεωτερικότητος και την θεμελιώδη έννοιά της, αυτήν της ΑΤΟΜΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και συνακολούθως τους θεσμούς που την πραγματώνουν, όπως αυτόν, τον κατ’ εξοχήν μυθολογικό, της καθολικής ψηφοφορίας, και να προσέλθη στην θεωρία της ΠΡΟΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΟΣ όπου βασιλεύουν οι συλλογικές οντότητες! Ούτως, εάν θέλωμε να τοποθετήσωμε πάνω από τα άτομα τας οντότητας ΕΘΝΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, οφείλομε να αλλάξωμε εις ικανόν βαθμόν πέραν της νοοτροπίας μας, τους νόμους, την ΠΟΛΙΤΕΙΑ και το ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ!


Εδώ, ας σημειώσωμε ότι δι’ ημάς η πρώτη υπηρετουμένη και λατρευομένη οντότης οφείλει να είναι αυτή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ διότι άνευ πολιτισμού ΔΕΝ υπάρχει ΕΘΝΟΣ, υπάρχουν απλώς «φελλάχοι» χωρίς συνοχή και ιστορία! Το ΕΘΝΟΣ αποτελεί δομικόν λίθον του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, όμως ζει και υπάρχει μόνον εντός του πολιτισμού! Αλλέως πως υπάρχει η αγέλη ή η νομάς που κινείται πέρα δώθεν προς ανεύρεσιν τροφής.
Υπ’ αυτήν την έννοιαν, πλέον η κοινωνία δεν είναι απλώς μία επιφάνεια αποτελουμένη από άτομα, αλλά η επιφάνεια αυτή αποτελεί «φέτα» ενός μεγάλου δένδρου που οι ρίζες του είναι στο παρελθόν και η κορυφή του χάνεται στο μέλλον! Επομένως δεν είναι δυνατόν η θέλησις των ατόμων της ενεστώσης «φέτας» να αλλάζη πράγματα που αφορούν την ζωήν ολοκλήρου του δένδρου, καθώς το δένδρον ΔΕΝ ανήκει εις αυτούς, ανήκει εις τας μελλοντικάς γενεάς και ΚΥΡΙΩΣ εις τους ιδρυτάς του, ΤΟΥΣ ΤΕΘΝΕΩΤΑΣ, των οποίων η γνώμη οφείλει κάθε στιγμή να πρυτανεύη! ΔΕΝ είναι δυνατόν εδώ να ψηφίζη ο καθείς, όστις απέκτησε υπηκοότητα και να μην ψηφίζουν όσοι έπεσαν στο ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙ! Μεγάλη λοιπόν Ιδεολογική και Ψυχική αλλαγή απαιτείται διά να γίνωμε ΠΑΤΡΙΩΤΑΙ -ΕΣ!
Όθεν, αυτή η αντίληψις διά το κράτος και την κοινωνία απαιτεί την εγκαθίδρυσιν μιας νέας Πολιτείας (οι θεμελιώδεις αντιλήψεις και θεσμίσεις) και ενός νέου Πολιτεύματος (ο τρόπος διαχειρίσεως των κρατικών υποθέσεων)! ΔΕΝ είναι δε δυνατόν η «φέτα» καθ’ οιονδήποτε τρόπον -είτε με πλειοψηφίαν, είτε με παμψηφίαν, είτε με Δημοψήφισμα ή με αποφάσεις της Βουλής ή άλλου σώματος να αποφασίζη οτιδήποτε αφορά την ζωή του δένδρου, τουτέστιν τας θεσμίσεις της Πολιτείας! Αντιθέτως, στο ΝΕΟΝ ΚΡΑΤΟΣ, ο λαός ψηφίζει καθημερινώς και αποφασίζει κυριαρχικώς δι’ ότι αφορά την ζωήν του, την εργασίαν του και την πόλιν του, με θεσμούς αμεσοδημοκρατικούς συνδικαλιστικούς (π.χ. πραγματικώς λειτουργούσα ΓΣΕΕ) και δημοτικούς και με Βουλήν των Κοινοτήτων, με Συντεχνιακήν Βουλήν και με Βουλήν των Αντιπροσώπων!
Ας σημειωθή, ότι αυτά που λέγομε έχουν πραγματοποιηθή πλήρως εις το κράτος του Ισραήλ το οποίον αποτελεί πρότυπον καλώς λειτουργούντος εθνικού κράτους και όπου ΟΛΑ, μα ΟΛΑ, τα πολιτικά κόμματα, έχουν συμφωνήσει και σέβονται πλήρως τας αρχάς της Πολιτείας που εκφράζεται ορθώς και προνεωτερικώς εις τον «Νόμον της Επιστροφής», και οι κομματικοί αγώνες διεξάγονται επίσης ορθώς επί των θεμάτων διακυβερνήσεως της χώρας!
Τέλος τι νοείται ως εθνική ελευθερία; Αύτη νοείται ως η ελευθερία και η ασφάλεια από κάθε ξένη επέμβασιν ή επιβουλή, τουτέστιν ως καθεστώς ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ. Αυτό ήτο και το νόημα του ρητού επί του λαβάρου της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ»! Το καθεστώς τούτο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ απαιτεί ΠΛΗΡΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΣΤΡΑΤΟΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΝ, ΝΟΜΙΣΜΑ, κλπ. Επομένως, εξ ορισμού αντίκειται εις την παράδοσιν μικρού ή μεγάλου μέρους της εθνικής κυριαρχίας σε υπερκρατικές ή άλλες κρατικές οντότητες, δηλαδή, ΑΠΑΙΤΕΙ την έξοδον από την Ε.Ε. και την Ο.Ν.Ε.! (ΙΔΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ!)
2. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΖΟΥΜΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΟΠΟΥ Η ΣΤΡΕΨΟΔΙΚΙΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΟΡΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΣ «ΤΟ ΜΑΥΡΟ-ΑΣΠΡΟ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ! ΟΥΤΩΣ, ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΥΤΑΙ ή ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ή «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ», ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ «Η ΣΩΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΕΙΝΑΙ ΑΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ! ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ, ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ «ΔΕΞΙΟΙ» (ή ΚΑΙ «ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΙ»)!
ΕΔΩ, ΟΦΕΙΛΟΜΕ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΩΜΕ ΟΤΙ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΕΦ’ΟΣΟΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΘΕΛΗ ΝΑ ΕΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΘΗΣΟΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ! ΔΕΝ ΟΦΕΛΕΙ ΝΑ «ΔΙΩΞΗΣ» ΤΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝΟ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ! Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΠΑΡΕΙΧΕ ΚΑΙ ΚΑΤΙ, ΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΜΟΝΟΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΦΗΝΟΥΝ ΡΑΚΕΝΔΥΤΟ ΕΠΑΙΤΗ!
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑ! ΘΕΛΕΙ «ΚΟΤΣΙΑ»! ΟΠΟΙΟΣ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΕΧΕΙ ΛΥΣΙ! ΝΑ ΞΑΝΑΜΠΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΟΥ!
ΟΤΑΝ, ΑΓΑΠΗΤΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΛΕΣ: «ΘΕΛΩ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ» ή ΤΑ ΑΛΛΑ, ΤΑ ΠΑΣΟΚΙΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ, ΟΠΩΣ, «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ», «ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝ», κ.ο.κ., ΤΟΤΕ, ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΘΗΣΟΜΕΝΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΕΧΗ:
1. ΙΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ/ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΙΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥΣ.
2. ΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΙΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ.
3. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΟΥ.
ΕΠΙΣΗΣ, ΠΑΣΙΔΗΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ!
ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ, ΚΑΤΑΛΗΓΩΜΕ ΟΤΙ: «ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΥΟ ΤΙΝΑ:
ΠΡΩΤΟΝ. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΣΟΝ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΓΑ¬ΛΥΤΕΡΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΙ ΠΕΡΙΦΗΜΟΙ «ΜΙΚΡΟΑΣΤΟΙ» ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΙΜΩΣ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟΝ ΑΙ ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΙ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙ¬ΚΟΤΗΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ, Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ. ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΤΟΥ ΓΙΝΕΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΙΛΑΓΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΤΟΛΜΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΕΙ ΜΙΚΡΟΑΣΤΟΥΣ. ΜΕΤΑ ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΑΡΑΡΘΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ Κ.ΛΠ.).
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 19ος ΑΙΩΝ ΤΟ ΕΙΧΕ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΜΕ ΜΕ ΕΚΠΛΗΞΙΝ ΣΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑΣ ΜΕΛΕΤΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙ ΑΠΕΙΡΟΠΛΗΘΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ! ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΟΣΟΝ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΟΥ!!! ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑ¬ΓΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΕ¬ΩΣ, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΑΠΟΚ¬ΡΟΥΟΜΕ ΔΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΩΝ/ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ/ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ «ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ», ΥΠΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙ¬ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. (Π.χ. πολλαί «μικρομεσαία» βιοτεχνίαι ενδυμάτων και αντιστοίχως πολλοί χονδρέμποροι και κατΑστήματα λιανικής -άλλον σημερινόν παράδειγμα: Στό Αργοστόλιον υπήρχον αρκετοί εισαγωγείς τροφίμων κ.λπ. και πολλά καταστήματα λιανικής. Όλας αυτάς τας επιχειρήσεις τας είχον εντόπιοι και εκεί ήσαν μισθωτοί πολλοί πάλιν εντόπιοι, και το χρήμα παρέμενε κατά κύριον λόγον και εκινείτο εις το νησί και παρήγε ανακυκλούμενον γενικόν πλούτον! Τώρα ήλθε το LIDL και τά «εσάρωσε» όλα -μα όλα- και το χρήμα φεύγει, πάει στην Γερμανία, και κατάφερε επιπλέον να απασχολή ελάχιστον προσωπικόν, ούτε το ΕΝΑ ΧΙΛΙΟΣΤΟΝ όσων απησχολούντο άλλοτε με αυτήν την δραστηριότητα! ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» ΚΑΙ «ΖΗΤΩ, ΗΛΘΑΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΑΙ», ΔΕΝ ΦΕΡΝΟΥΝ «ΔΟΥΛΕΙΕΣ»! ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ! ΦΕΡΝΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ!).
ΟΥΤΩΣ:
Α) ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ, ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΑ ΤΑΞΙΣ ΕΛΕΥ¬ΘΕΡΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΟΥΣ ΚΛΗΡΟΥΣ!
Β) Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ «ΜΕΣΑΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΤΑΞΙΣ» ΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ/ΣΤΡΑΤΟΥ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ /ΔΕΚΟ/ΤΡΑΠΕΖΩΝ κ.λπ.) ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΙΣ ΤΩ ΟΝΤΙ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΡΙΓΚΟΥΤΑΙ ΔΙΑ «ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ» ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. (ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟΝ ΔΗΛΑΔΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΣΥΡΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΚΑΤΑΒΑΡΑΘΡΩΣΙΝ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ, ΟΥΣΑ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟΝ ΤΟΣΟΝ ΤΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΪΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΣΘΑΡΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ).
ΔΕΥΤΕΡΟΝ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ κ.ο.κ. ΟΠΩΣ, ΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ, Η ΔΕΗ, Η ΕΥΔΑΠ, Ο ΟΤΕ, Η (πάλαι ποτέ) ΜΟΜΑ κ.λπ., κ.λπ., ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΡΑΤΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ, ΟΠΩΣ ΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΣΔ) ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟΝ (ΕΙΣ ΥΓΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ)! ΑΙ ΔΕ ΜΕΤΟΧΑΙ ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑ (ως το πάλαι αυτά της ΔΕΗ) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΙΝ. ΟΙΚΟΘΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ (Η ΕΘΝΙΚΗ, Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ, Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ Μ.Τ.Σ. συν ΤΟ Τ.Τ.) ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ, ΑΥΤΑΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑΙ, ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗΝ ΕΓΓΥΗΣΙΝ!
ΑΣ ΣΗΜΕΙΩΘΗ ΟΤΙ, ΑΥΤΑΙ ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ «ΜΕΓΑΛΑΙ», ΒΕΒΑΙΩΣ, ΟΜΩΣ, ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΣΟΝ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ «ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ» ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ!
ΟΘΕΝ, Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΗ! ΠΟΣΟΥΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ (ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ «ΤΖΙΡΟ») ΒΡΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΥΣ ΑΦΗΣΕΣ ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΕΣ;
ΑΥΤΗ ΛΟΙΠΟΝ, ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ «ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ», ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕ ΩΣ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΟΡΘΗΝ ΛΥΣΙΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑ¬ΤΙΚΟΤΗΤΟΣ!
ΟΣΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΟ-ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΑΡΠΑΚΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ «ΤΣΕΠΩΣΕ» ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΗΜΕΝΗ «ΦΟΥΣΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ» ΤΟ 75% ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ Ο,ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ/ΛΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (Π.χ. ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΕΝΑΝ ΤΟΜΕΑΡΧΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑ ΛΕΓΗ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ «ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣ») ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΧΜΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΙΚΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΙΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ!
ΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΗΝ ΟΣΟΝ ΑΚΟΜΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙΡΟΣ!

Είναι δυνατόν η ανωτέρω περιγραφείσα οικονομική πολιτική να χαρακτηρισθή ως «αντίληψη κρατικοδίαιτη παρεμβατική ή αυταρ¬χική»; ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΩΣ, ΝΑΙ! ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΝΑ ΤΟ ΛΕΜΕ, ΠΑΡΟΤΙ ΤΑΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΑΥΤΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΕΙ ΚΑΙ «ΠΑΡΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΣΤΟ ΒΥΘΟ» ΤΟ ΑΠΕΧΘΕΣ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΟ-ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ-ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΠΑΣΟΚΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΒΥΣΣΟ!
Άλλωστε και το άκρως οικονομικώς φιλελεύθερον νεωτερικόν κράτος πρότυπον, αι ΗΠΑ, εγκατέλειψαν εν μιά νυκτί τα ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΟΣΙΑ της οικονομικής επιστήμης της Σχολής του Σικάγου και τας από άμβωνος διακηρύξεις περί ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ της ΑΓΟΡΑΣ η οποία ΣΩΖΕΙ συνδυαζομένη με μικρόν και ασήμαντον κράτος που δεν επεμβαίνει επ’ ουδενί στην θείαν λειτουργίαν της ΑΓΟΡΑΣ και φυσικά ΔΕΝ έχει χρήμα και δεν δίδει -καθώς μάλιστα ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΟΓΜΑ είναι ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΞΩΑΓΟΡΑΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ!- ΜΟΛΙΣ επτώχευσαν αι κτηματομεσιτικαί εταιρίαι, ΕΛΗΣΜΟΝΗΣΑΝ ΟΛΟΙ, ακόμη και οι καθηγηταί οικονομικών του Σικάγου, ότι στην αρένα της αγοράς το συχνότερον συμβάν είναι η ΠΤΩΧΕΥΣΙΣ! ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ΟΛΟΙ εστράφησαν προς το ΚΡΑΤΟΣ το οποίον ΕΛΗΣΜΟΝΗΣΕ όλην την θεολογίαν του ακράτου Καπιταλισμού και εκταμίευσε κολοσσιαία ποσά, περί το 1.5 ΤΡΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ, τα οποία διέθεσε ως ΕΞΩΑΓΟΡΑΙΑ ενίσχυση!
ΟΜΟΙΩΣ η Ε.Ε. έδωσε και δίδει ΔΙΣ εις εξωαγοραίας ενισχύσεις των τραπεζών (προσέξατε! ΕΞΩΑΓΟΡΑΙΑΣ, διότι αρνείται και την ίσως αποδεκτήν λύσιν της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου)! ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ οικονομικόν σύστημα μετασχηματίσθηκε από το 2008 εις ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ-ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ! Πόσο μάλλον ένα εθνικό μοντέλο ΛΑΪΚΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ οφείλει να είναι παρεμβατικόν!
Μικρόν παράδειγμα: ΕΔΩ, έλειψε η ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ και δεν συμμαζεύονται οι τιμές των βασικών αγαθών, των λαχανικών ή του καφέ!
Επίσης η εθνική κυριαρχία οφείλει να ερμηνεύεται ως αντίληψη κρατικοδίαιτη, διότι ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΛΑΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ! Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΟΞΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ!
3. ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΑΚΟΥΜΕ ΛΕΓΟΥΝ: «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΣΤΗΣ!»
ΚΑΛΩΣ! ΗΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΣΘΕ ΟΤΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ, ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΜΩΣ «ΑΡΧΗ ΣΟΦΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ»! ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΥΡΩΠΑΪΣΤΗΣ!
1) ΕΥΡΩΠΑΪΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ Ε.Ε.;
2) ΕΥΡΩΠΑΪΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ;
3) ΕΥΡΩΠΑΪΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ;
4) ΕΥΡΩΠΑΪΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ «ΨΟΦΗΣΗ» Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΓΗ (ΚΥΡΙΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΣ) ΤΟ ΕΥΡΩ;
5) ΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΣΤΗΣ;
ΑΣ ΑΡΧΙΣΩΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΝ ΣΤΗΝ ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ «ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΗ»!
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ ΕΣΠΕΥΣΕ ΝΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΣΤΗΝ ΕΟΚ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΒΗ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΤΗΣ ΤΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΕΞΕΦΡΑΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ Α΄ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΛΑΟΝ ΤΟ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΝΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΙ ΔΙ’ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ΣΗΜΕΡΟΝ Η Ε.Ε. ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΛΥΣΣΑΛΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ -ΟΥΤΩΣ ΑΠΩΛΕΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑΝ Ο κ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ- ΟΜΟΛΟΓΟΥΣΑ ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΑ ΚΑΙ ΤΥΡΑΝΝΙΚΑ ΟΤΙ «ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΤΙ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ»!) ΟΥΔΕΙΣ ΕΓΝΩΡΙΖΕ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΟΔΗΓΟΥΜΕΘΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ» ΕΚΤΟΠΙΖΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟΝ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ, ΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΣ Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΒΟΗΤΕΣ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ»!
ΑΥΤΟ, ΤΟ ΝΑ ΠΑΥΣΗ Η ΕΛΛΑΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΝ ΚΡΑΤΙΚΗΝ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΧΗ ΜΙΑ ΤΟΙΑΥΤΗ ΟΝΤΟΤΗΣ (ΟΠΩΣ ΙΔΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΣΥΝΟΡΑ, ΣΤΡΑΤΟΝ, ΝΟΜΙΣΜΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ -ΕΔΩ Η Ε.Ε. ΜΑΣ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΦΕΡΟΜΕΘΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΑΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΑΣ!— κ.ο.κ.) ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΥΧΙ ΑΠΛΩΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗΝ» ΑΛΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ (ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΤΙ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟΝ ΣΥΝΩΜΟΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΡΥΦΟΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ)!
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΚΟΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΕΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΨΥΧΙΚΩΣ ΙΣΧΥΡΑ ΕΠΙΚΛΗΣΙΣ «ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΡΩΠΗ», ΝΑ «ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΗ», «ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»! ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕ ΕΠΙΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΘΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ (ΚΑΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙ, ΕΣΤΩ ΑΣΑΦΩΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ, ΤΟΝ ΓΚΑΙΤΕ, ΤΟΝ ΓΙΟΧΑΝ ΣΤΡΑΟΥΣ, ΤΟΝ ΜΟΛΙΕΡΟ, ΤΟΥΣ ΓΙΡΟΝΔΙΝΟΥΣ, ΤΟΝ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟ 15ον, κ.ο.κ.) ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΩΠΑΤΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ! ΠΡΑΓΜΑΤΙ, ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΜΗ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ (ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ -ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ, ΟΠΩΣ π.χ. ΟΙ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟ-ΔΑΝΟΙ, ΑΚΜΑΖΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΝΤΑΒΡΑΝΤΙΣΜΕΝΟΙ, ΥΠΕΡΓΕΝΝΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΧΡΕΩΣΑΝ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΟΝ ΝΕΟ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ!
ΠΡΑΓΜΑΤΙ, ΕΙΔΑΜΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ: «Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ» ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΣΙΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΠΡΟΤΥΠΟ, ΕΣΧΕ ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ: Η ΔΑΝΙΑ!)! ΑΥΤΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΛΙΒΕΡΑ ΖΩΑΚΙΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΣ, ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ ΖΟΥΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΣ) ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ π.χ. ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΑΙΔΙΣΜΟΥ! (ΔΕΙΤΕ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΝ – Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ).
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΓΝΟΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ! ΔΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟΝ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟΝ ΤΟ ΕΠΩΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ -εικών ανωτέρω- (ΔΙΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΜΗΣΙΝ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΕΓΟΥΝ «ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΝ» ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΗΜΑ! ΟΜΟΙΩΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΑΣ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ! ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟΝ ΕΙΝΑΙ «ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΝ»! ΤΟΣΟ ΞΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ! ΚΑΤΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΛΙΒΕΡΑ ΖΩΑΚΙΑ!
ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΗ: Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΣ ΑΠΕΦΑΝΘΗ ΟΤΙ ΤΩ ΟΝΤΙ ΥΠΗΡΞΕ Ο «ΚΟΝΑΝ Ο ΒΑΡΒΑΡΟΣ», ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ Ο ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ ΗΣΑΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΤΙ ΤΙΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΣΥΧΝΑ ΣΕ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ! ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΤΟ 50% ΑΓΝΟΟΥΣΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ! ΚΑΤΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΛΙΒΕΡΑ ΖΩΑΚΙΑ!
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Ο ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΜΑΣ Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΦΘΑΣΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ, ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙΡΟ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥΜΕ ΕΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΟΜΩΣ ΘΑ ΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙ! ΤΟΤΕ ΜΕ ΕΚΠΛΗΞΙΝ ΕΜΑΘΕ ΟΤΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΝ ΕΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ! ΔΙΑΠΟΡΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΗ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΤΟΡΑ-ΤΟΡΑ-ΤΟΡΑ» ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΝΑΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΗ ΑΛΛΑ ΦΥΣΙΚΑ ΗΤΟ ΕΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ! (ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΕΝ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΧΡΟΠΡΑΞΙΩΝ -ΔΕΝ ΕΓΡΑΦΗ ΔΙΟΤΙ ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ Ο ΤΟΤΕ ΕΚΔΟΤΗΣ ΜΑΣ! «ΑΣΕ, ΓΙΑΤΡΕ ΜΟΥ, ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΞΑΝΑΚΑΨΟΥΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ!» ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ! ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΚΔΟΧΑΣ ΤΗΣ! ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΓΟΥΕΛΙΑΝΗ THOUGHT POLICE ΠΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙΕΙ ΤΑ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ!).
ΒΕΒΑΙΩΣ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΡΕΣΕΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ! ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ! ΓΙΑΤΙ, ΤΟΝ ΕΡΩΤΗΣΑ! ΔΙΟΤΙ, ΜΟΥ ΑΠΗΝΤΗΣΕ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΤΟ ΧΑΣΙΣ (ΧΡΕΩΝΟΥΝ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΑ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΔΗ -ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΣΙΣ ΕΙΔΗ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΤΣΑΪ- ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΣΙΣ ΗΛΕΙΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΜΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕ! ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΘΕΣΕ ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ, «ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΣΤΕΡΟΥΜΑΣΤΕ!» -ΕΙΧΕ ΔΙΚΙΟ!). ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΑΝΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΟΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΟΜΩΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΕΝΝΟΙΑΝ, ΒΕΒΑΙΩΣ, Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΠΙΣΤΙΝ!).
ΑΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΜΙΛΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΤΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΙΤΕ ΘΑ ΣΕ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΟ «ΕΠΑΡΧΙΩΤΗ» ΠΟΥ ΖΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ «ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΤΑ» (ΑΘΑΝΑΤΗ ΞΥΛΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)!
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΕΞΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑ: ΛΕΓΕΙΣ ΤΗΝ ΦΡΑΣΙΝ: «ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ!» ΟΣΟΙ ΤΟ ΑΚΟΥΟΥΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΣΘΕ ΟΠΑΔΟΣ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ! ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΟΤΙ Ο ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ, ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΝ, ΔΙΑ ΤΟ ΜΠΑΡΟΚ ή ΔΙΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ ΑΡΜΟΖΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΤΑΛΓΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ! «ΚΑΛΑ, ΛΕΓΩ, ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ;». «Ε! ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ;» ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ! ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥ ΑΠΕΚΑΛΥΨΕ ΟΤΙ Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΟΥΤΕ ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ. Η ΟΠΕΡΑ, ΕΝΑ ΕΞΑΙΣΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΥΣΜΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΝΩΣΤΗ ΟΥΤΕ ΑΓΑΠΗΤΗ. ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ ΕΞ ΟΣΩΝ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΠΕΡΑΤΙΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ Ή ΑΠΟ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ Ή ΑΠΟ ΕΠΙΔΕΙΞΗ Ή ΑΠΟ ΣΝΟΜΠΙΣΜΟ Ή ΓΙΑΤΙ ΕΤΥΧΕ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΪΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΦΕΡ’ ΕΙΠΕΙΝ, ΟΥΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΗΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ.
ΟΣΟ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΣ ΤΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ; ΕΓΡΑΨΑΜΕ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ: Η ΙΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ΕΙΧΑΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 15 ΕΤΗ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΠΑΛΙ, ΠΡΟ ΕΤΟΥΣ, ΗΤΟ ΑΓΝΩΡΙΣΤΟ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ! Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΗΤΟ ΔΕΚΑΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΤΕ! ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΤΗ ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΤΡΗΤ ΗΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΚΟΣΜΙΑ, ΕΙΠΑ, ΠΑΜΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ! ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ, ΠΑΛΙ ΔΕΚΑΠΛΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΙ! ΠΗΡΑΜΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΜΕ ΑΦΟΥ, ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟ ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ, ΕΙΧΕ ΔΙΑΝΥΣΕΙ (ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΛΕΓΕΙΝ) 3-4 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΓΡΑΨΕΙ 16 ΛΙΡΕΣ! ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ, ΠΟΥ ΑΛΛΟΤΕ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΕΙΤΕ ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΣ ΘΕΣΙ, ΕΙΤΕ ΘΑ ΕΙΧΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΟΡΘΙΟΥΣ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΣΥΜΠΙΕΖΟΝΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΑΡΔΕΛΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΖΕΥΑΝ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΗ Η ΠΟΡΤΑ (ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΤΗ ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ)! ΕΚΑΝΕΣ ΔΕ ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΝΑ ΒΓΗΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΙΜΩΓΜΑ ΣΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ! ΟΛΟΙ ΔΕ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΗΣΑΝ ΕΙΤΕ ΝΕΓΡΟΙ (ΝΕΓΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΜΑΪΚΗ, ΖΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΤΙΩΤΕΡΑ ΑΦΡΙΚΗ) ΕΙΤΕ ΙΝΔΟΙ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΙ (ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΣΑΝ ΚΑΤΡΑΜΙ ΟΜΩΣ, ΔΗΛΑΔΗ, ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΣΤΩΝ, ΟΙ ΑΘΙΚΤΟΙ) ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ-ΠΟΛΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙ ΗΣΑΝ ΔΙΟΤΙ ΗΣΑΝ ΤΥΛΙΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΠΟΥΡΓΚΕΣ, ΤΣΕΜΠΕΡΙΑ, ΦΕΡΕΤΖΕΔΕΣ ΚΑΙ ΣΕΝΤΟΝΙΑ! ΜΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ «Στο Λονδίνο το ποσοστό των μεταναστών είναι 40%.», ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ, ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΗΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ 80% (ΦΥΣΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΟΤΙ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΗΝ ΤΟΥ 2001, ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΟ 2011 ΠΕΡΑΣΑΝ 10 ΕΤΗ!)! ΙΣΩΣ ΠΗΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΙΣ ή ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ! ΟΧΙ! ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΜΑΣ ΠΟΛΙ ΟΜΩΣ, ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΑ! ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΑΓΑΠΗΤΟΙ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΚΑΚΙ, ΟΜΟΙΩΣ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΠΟΥ ΨΗΝΟΥΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ, ΟΙ ΙΝΔΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΙΒΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, Ο ΠΕΡΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΕΧΟΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΥΧΝΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΤΟ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΤΟ ΠΡΩΪ, ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ Χ.Ο. ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΜΑΔΙΚΩΣ ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙ ΣΤΟ ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ)!
ΛΟΙΠΟΝ, ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΞΕΡΟΥΜΕ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ, ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ, ΤΗΝ ΜΗ-ΕΥΡΩΠΗ, ΠΟΥ ΤΗΝ ΔΙΑΦΕΝΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΠΑΣΗΣ ΑΧΡΕΙΟΤΗΤΟΣ, ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΩΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΜΑΡΟΚΟ-ΟΛΛΑΝΔΟΙ, ΟΙ ΚΟΥΡΔΟ-ΣΟΥΗΔΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΥΠΟΙ!
ΒΕΒΑΙΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΟΜΕ ΑΝΑΓΚΗ, ΔΙΟΛΟΥ! ΟΠΩΣ ΕΧΟΜΕ ΓΡΑΨΕΙ: ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΗΜΑΣΤΕ «ΕΥΡΩΠΗ», ΟΥΤΕ Η ΠΑΛΙΑ ΤΟΥ 16ου 17ου 18ου 19ου ΑΙΩΝΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΩ ΟΝΤΙ ΩΡΑΙΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΩΡΑΙΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΔΕΕΣ ΔΕΝ ΗΣΑΝ ΠΑΡΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΟΠΩΣ ΤΑ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ, Η ΛΟΓΙΚΗ κ.λπ. κ.λπ.), ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΒΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΜΗΠΩΣ ΣΩΣΟΜΕΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ!
ΕΠΙΣΗΣ, ΕΧΟΜΕ ΓΡΑΨΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΩΣΙ ΝΑ ΗΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ Ε.Ε.: ΣΕ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ (23/2/2012) ΑΦΟΥ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ -ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΗ- ΑΝΑΛΥΣΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΔΙΑ ΔΕΙΝΟΝ ΕΚΒΙΑΣΜΟΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ «κυριολεκτικά, με το μαχαίρι στο λαιμό και το πιστόλι στον κρόταφο»!
Η ΑΠΟΨΙΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΒΙΑΣΘΗ ΜΟΝΟΝ ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΗΣ ΣΕ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ! ΟΤΑΝ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΙ ΚΑΤΑ 77%, «ΝΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΑΘΕ ΘΥΣΙΑ» ΚΑΙ ΟΤΑΝ Ο κ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΓΕΙ «Εγώ, όμως, είμαι υπέρ του να χάνει κανείς την κυριαρχία του, πάντα ήμουν» (ΩΣ ΤΙΜΗΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ο.Ν.Ε. ΕΝΝΟΕΙ], ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΩΝ -ΚΑΙ ΕΙΜΕΘΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΒΕΒΑΙΟΙ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ- ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟΥ 80% ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, Ε ΤΟΤΕ ΒΕΒΑΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ «ΚΑΝΕΙΣ ΕΤΣΙ» ΘΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ «ΣΑΤΡΑΠΗΔΕΣ»! ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΝ!
ΟΤΑΝ ΔΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΥΘΟΥΝ ΣΕ ΜΑΚΡΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΑΥΤΟ ΤΟ 80% ΠΑΣΧΟΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΠΙΝΕΜΟΜΕΝΗ ΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ «ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΞΕΡΟ ΨΩΜΙ» (ΣΕ ΛΙΓΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΧΕΙ ΟΥΤΕ ΤΟ ΞΕΡΟ ΨΩΜΙ) ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΑΝΕΧΕΙΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟ, ΚΑΘΕ ΡΑΠΙΣΜΑ, ΚΑΘΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ, ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ‘ΧΕΙ), ΤΟΤΕ ΒΕΒΑΙΩΣ, ΜΕΛΛΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!
ΟΜΩΣ ΔΙ’ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΔΕΝ ΠΤΑΙΟΥΝ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ, ΟΥΤΕ ΚΑΝΕΙΣ! ΦΤΑΙΜΕ ΜΟΝΟΝ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΜΑΣ! ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΝΕΜΟΜΕΝΗ ΨΥΧΩΣΗ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΟΜΙΛΟΥΝ ΠΕΡΙ «ΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΥ»! ΒΕΒΑΙΩΣ, ΕΔΩ ΤΡΕΛΛΑΙΝΕΣΑΙ ΚΙΟΛΑΣ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΝΑ ΔΙΑΡΡΗΓΝΥΕΙ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΤΟΥ, ΚΡΑΥΓΑΖΩΝ: «ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΥΣΙ, ΝΑΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ;». ΣΥΓΓΝΩΜΗΝ, ΕΜΕΙΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΡΧΙΚΩΣ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΕΨΗΦΙΣΕ ΠΑΣΟΚ (ΣΥΝ ΤΟΤΕ ΕΝΑ 10% ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.) ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟ ΟΞΕΩΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΣΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ ΚΑΙ ΕΞΥΒΡΙΖΕ ΚΑΙ ΕΧΛΕΥΑΖΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΕΚΕΙΝΗ ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΙΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ «ΑΝΗΚΟΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ»! ΓΝΩΣΤΗ-ΓΝΩΣΤΟΤΑΤΗ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ Η ΟΞΥΤΑΤΗ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΤΗΣ Ν.Δ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ! ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΤΩΡΑ; ΑΛΛΑΞΕ Η ΕΥΡΩΠΗ; ΑΝ ΝΑΙ, ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ, ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΜΕ;; Ή ΜΗΠΩΣ ΑΛΛΑΞΑΜΕ ΕΜΕΙΣ! ΑΡΑΓΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΟΤΙ ΕΣΦΑΛΑΜΕ ΤΟΤΕ;
ΒΕΒΑΙΩΣ, ΟΦΕΙΛΟΜΕ ΝΑ ΛΑΒΩΜΕ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΜΑΣ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΠΟΥ ΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΥΡΩΠΗ», ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΟΝΤΑΡΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΘΗ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ -ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΧΕΙΑ ΑΡΓΟΜΙΣΘΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΝ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΣΠΑ κ.λπ. κ.λπ.-, ΕΩΣ ΤΟΝ ΕΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΟΛΕΥΤΗ ΚΑΛΑ!
ΑΣ ΣΟΒΑΡΕΥΘΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ!
ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΕΣ, ΤΑ ΕΥΡΩ ΚΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΩΜΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΩΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΑΣ!
Παναγιώτης Μαρίνης


Διαβάστε περισσότερα: Περί πατριωτισμού, εθνικής οικονομίας και ευρωπαϊσμού | Πάρε-Δώσε http://www.pare-dose.net/?p=4780#ixzz1wZpDoYAj

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε κατοικους Ελλαδος ΔΕΝ γινονται δεκτά τα γκριγκλις.
Εαν ειστε κατοικος εξωτερικου και δεν μπορειτε να χρησιμοποιησετε Ελληνικο αλφαβητο, θα μεταφραζω εγω τα σχολια και θα τα παραθετω διπλα η κατω απο το δικο σας.
Σχολια σε αλλη γλωσσα επιτρεπονται.