Guitar -->

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Κοιτα κόψιμο ὁ Ἑβραῖος γιὰ τὸ «καλό» μας!


Μιλᾶμε πάντα γιὰ αὐτὸ τὸ «δημοκρατικότατον» κράτος τῶν δολοφόνων!!!
Λοιπόν ὁ ῥαββίνος  Μορντεχάϊ Ι.Φριζῆς ἔχει πολλὰ νὰ μᾶς πῇ! Πάρα πολλά!Πρωτίστως ὅμως, ἄν καὶ δὲν τὸν κόφτῃ, ἄν καὶ δὲν τὸν ἀφορᾷ, ἄν καὶ δὲν τοῦ πέφτει ΚΑΝΕΝΑΣ λογαριασμός, ἔξ αἴφνης καταπιάστηκε μὲ τὸ ἐὰν θὰ ἤ δὲν θὰ ψηφίσουμε ἐμεῖς Χρυσὴ Αὐγή!
Χμμμμ…
Ἐνδιαφέρουσα τοποθέτησις θὰ ἔλεγα!
Μάλλιστα μᾶς προειδοποιεῖ πὼς ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ ἑτοιμάζει ἕνα νέο ὀλοκαύτωμα κατὰ τῶν Ἑβραίων.
Ἔτσι λέει!


Ἀφῆστε δὲ ποὺ καταπιάνεται καὶ μὲ τὸν χριστιανισμό μας! Ποιός; Ὁ ῤαββίνος; Πλάκα κάνουμε; Μά οἱ χειρότερες διώξεις πού ἔχουν δεκτεῖ οἱ χριστιανοὶ προέρχονται ἀπὸ τοὺς ἕβραίους. Ἀκόμη καὶ στὴν διάρκεια τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, οὐσιαστικῶς αὐτοὶ μεθόδευαν τὶς σφαγές. (Μονεμβασιᾶ, Κωνσταντινούπολις, Σμύρνη…)
Ἐὰν μάλλιστα ἀνατρέξουμε στὶς σφαγὲς τῆς Τριπολιτσᾶς, θὰ διαπιστώσουμε πὼς οἱ πολύπαθοι Ἕλληνες κυρίως τοὺς Ἑβραίους κυνήγησαν κι ἐκδιώξαν ἐκ τῆς Πελοποννήσου.
Ἀφῆστε δὲ τὶς φρικαλεότητες ποὺ διέπραξαν, εἶτε ὤς ἠθικοὶ αὐτουργοὶ εἶτε ὥς συνειδητοποιημένοι θῦτες.
Μᾶς μιλᾶ γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖον ποτὲ φυσικὰ δὲν τοὺς ἔκοψε! Ἀκόμη καὶ σήμερα γιὰ αὐτοὺς ἡ Θεσσαλονίκη εἶναι δική τους καὶ κακῶς τὴν κρατᾶμε ἐμεῖς!Οἱ γενοκτονίες τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τοῦ Πόντου καταλογίζονται σὲ ἕναν Ντολμέ. Δῆλα δή; Μήπως Ἐβραῖο;
Κι ἐγώ, ξέρετε, τώρα τὸν πίστεψα!Κι ὄχι μόνον τὸν πίστεψα, ἀλλὰ μπαίνω καὶ σὲ σκέψεις…
Ἐάν αὐτός, καθῶς καὶ οἱ συντοπῖτες του γενικότερα, κόπτονται τόσο κατά τῶν χρυσαυγιτῶν, κι ἐάν ἐμεῖς ὥς γνωστά χειραγωγούμενα ὄντα, ὑπό τῶν Σιωνιστῶν τοῦ πλανήτου, συμφωνοῦμε, τότε μήπως κάτι ἔχουμε δεῖ ἀνάποδα;
Μᾶς στόλισαν ἐκεῖ κι ἕναν ἀξιωματικό τους νεκρό, καὶ κάνουν παιχνίδι….
Πασχίζουν νὰ μᾶς ἀλλάξουν κάθε μορφῆς ἀντίληψιν γιὰ τὰ ὄσα μᾶς ἀφοροῦν καὶ νὰ ἀλλοιώσουν ἀκόμη καὶ τὴν μόλις ἀφυπνισμένη μας συνείδησιν καὶ διαίσθησιν.
Νά ἀσχοληθοῦμε περισσότερο ἤ νά μήν ἀσχοληθοῦμε;
Εἶναι πάρα πολλὰ αὐτὰ ποὺ λέει, καὶ ἰδίως μέσα ἀπὸ τὰ λεγόμενά του ἀναδεικνύεται τὸ μεγάλο του μένος κατὰ κάθε κινήσεως ἐθνικοῦ προσδιορισμοῦ μας.Δὲν τον ἐνοχλοῦν τὰ ξεπουλήματα τῆς ΝΔούλας, τοῦ μΠΑτΣΟΚ, τοῦ ΛΑΟΣ, τοῦ τΣΥΡΙΖΑ, τοῦ ΚΚΕ. Δὲν τὸν ἐνοχλεῖ οὔτε κἄν ὁ Καμμένος! Τόσο ἁπλᾶ!
Τὸν ἐνοχλεῖ ἕνα κόμμα τοῦ 7%. Μήπως αὐτό ἀπό μόνον του εἶναι σημεῖον ἐλέγχου;
Λέει πάρα πολλά, καὶ καλὸ θὰ ἦταν νὰ τὸν ἀκούσουμε!Λέει μάλλιστα πάρα πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅσα δικαιοῦται νὰ πῇ, ἀποδεικνύοντας γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ πὼς τελικῶς αὐτὰ τὰ κόμματα ποὺ ὑπάρχουν ἀπλῶς εἶναι συνεταιράκια τους καὶ τοὺς κάνουν σκύβοντας ὅλα τὰ χατήρια.
Ξέρετε κάτι; Μὲ πονηρεύει! Μὲ προβληματίζει! Μὲ κάνει νὰ θέλω νὰ πράξω ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον.
Εἶναι ἀληθὴ αὐτὰ ποὺ λέει, σὲ ἔαν μεγάλο τους τμῆμα, ἀλλὰ μὲ προβληματίζει τὸ ποιὸς τὰ λέει!
Ἔχω ἄλλην γνώμη γιὰ πάρα πολλὰ θέματα, ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις ποὺ κυκλοφοροῦν γύρω μας.Νομίζω ὅμως πὼς θὰ συμφωνήσουμε ὅλοι μας σὲ κάτι!
Στὸ γεγονὸς πὼς ὅλο αὐτὸ ποὺ ἀντιμετωπίζουμε δὲν εἶναι κάτι ἀληθές, ἀλλὰ κάτι τεχνητό, πλαστό, ποὺ τὸ ἐδημιούργησαν συμφέροντα ἀλλότρια καὶ ἐχθρικὰ πρὸς τὸ Ἑλληνικὸ ἔθνος.
Φιλονόη.
Υ.Γ.1. Εἰλικρινῶς, δὲν μπορῶ νὰ ἀντιληφθῶ πῶς ἔνα κόμμα τοῦ 7% δύναται νὰ δημιουργήσῃ ὁλοκαύτωμα κατὰ τῶν Ἑβραίων! Ἐπίσης ἀδυνατῶ νὰ δεκτῶ πὼς ἕνα κόμμα, τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν διάσωσίν της, θὰ ἀσχοληθῇ μὲ τοὺς Ἑβραίους, τὴν στιγὴ ποὺ ἔχει τόσα ἐθνικὰ θέματα νὰ τακτοποιήσῃ! Τέλος μὲ ἐνοχλεῖ πάρα πολὺ ἡ τοποθέτησίς του!  Γενικῶς μὲ ἐνοχλοῦν πάσῃς φύσεως τοποθετήσεις, πάσῃς φύσεως ἀλλογενῶν, ποὺ κόπτονται γιὰ τὸ ἐὰν θὰ ἤ δὲν θὰ σωθοῦμε! Πολὺ μὲ ἐνοχλεῖ! Μὰ πάρα πολύ!
Υ.Γ.2. Κάποιος νὰ τοῦ πῇ πὼς αὐτοὶ ποὺ γνωρίζω ἐγώ, καὶ ψήφισαν Χρυσὴ Αὐγή, δὲν εἶναι φασίστες ἀλλὰ ἄνθρωποι βαθύτατα μορφωμένοι, ἐξαγριωμένοι καὶ γνῶστες τῶν ὅσων οἱ Ἑβραῖοι ἔχουν διαπράξει κατὰ τοῦ Ἔθνους μας. 
Υ.Γ.3. Κρατῶ μίαν «πισινή»… Κι αὐτὸ μόνον γιὰ τὴν περίπτωσιν ποὺ ἐπαναλάμβάνουν τὰ παιχνίδια τοῦ «διαίρει καὶ βασίλευε»… ὅπως πάντα δῆλα δή! Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωσιν, καὶ κρίνοντας  ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ Μιχαλολιάκου, ναί, θὰ ἀρχίσω νὰ ὑποψιάζομαι τὰ χειρότερα! Ἀκόμη καὶ τὸ ὅ,τι συνειδητῶς τὸν ἔβαλαν νὰ πῇ ὄσα εἶπε, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς κάνῃ νὰ ἀντιδράσουμε καὶ νὰ ὠθήσουμε τὴν Χρυσὴ Αὐγὴ σὲ μεγαλύτερα ποσοστά… Αὐτὸ τὸ τελευταῖο κρατῆστε το στὸ πίσω μέρος τοῦ μυαλοῦ σας! Ἴσως καὶ νὰ χρειαστῇ!
Τὸ παραπάνω κείμενον τὸ εἴχαμε γράψει ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν Μαρία. Ἀλλὰ «χάθηκε» μέσα στὴν μεταφορά. 
Πρώτη δημοσίευσις 9 Μαΐου 2012 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε κατοικους Ελλαδος ΔΕΝ γινονται δεκτά τα γκριγκλις.
Εαν ειστε κατοικος εξωτερικου και δεν μπορειτε να χρησιμοποιησετε Ελληνικο αλφαβητο, θα μεταφραζω εγω τα σχολια και θα τα παραθετω διπλα η κατω απο το δικο σας.
Σχολια σε αλλη γλωσσα επιτρεπονται.