Guitar -->

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Ροδιοι πατριωτες απαιτουν επιστροφη κλαπεντων απο βορειοευρωπαιους


Η ΕΛΕΥΣΙΣ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ " ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΑΝΤΙΛΗΨΗΣ " ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΑΝΕΝΔΟΤΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ "ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ" ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ.
ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΤΑΝ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΕΙ
ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΙΟΝ ΚΛΟΠΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΦΕΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ


ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΡΟΔΙΑΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΚΔΙΚΟΎΜΕ

ΕΧΟΥΜΕ ΞΕΚΙΝΉΣΕΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΆ ΜΕ ΡΟΔΙΟ ΔΙΚΗΓΌΡΟ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΘΕΟΙ !
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΡΆΤΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ !!!
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ

Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ


I)                ἐπιφάνειαι.
Δαρείου τοῦ Περσᾶν βασιλέως ἐπὶ καταδουλώσει
τᾶς Ἑλλάδος ἐκπέμψαντος μεγάλας δυνάμεις
ὁ ναυτικὸς αὐτοῦ στόλος ταύται ποτεπέλασε
5
πράτα<ι> τᾶν νάσων. καταπλαγέντων δὲ τῶν κατὰ
τὰν χώραν τὰν ἔφοδον τῶν Περσᾶν καὶ συν-
φυγόντων μὲν ἐς πάντα τὰ ὀχυρώματα, τῶν
πλείστων δὲ ἐς Λίνδον ἀθροισθέντων, ποθε-
δρεύσαντες ἐπολιόρκευν αὐτοὺς τοὶ
10
βάρβαροι, ἔστε οὗ διὰ τὰν σπάνιν τοῦ ὕδα-
τος τοὶ Λίνδιοι θλιβόμενοι διενοεῦντο
παραδιδόμειν τοῖς ἐναντίοις τὰν πόλιν.
καθ’ ὃν δὴ χρόνον ἁ μὲν θεὸς ἑνὶ τῶν ἀρ-
χόντων ἐπιστᾶσα καθ’ ὕπνον παρεκάλει
15
θαρσεῖν ὡς αὐτὰ παρὰ τοῦ πατρὸς αἰτησευ-
μένα τὸ κατεπεῖγον αὐτοὺς ὕδωρ, ὁ δὲ τὰν
ὄψιν ἰδὼν ἀνάγγειλε τοῖς πολίταις τὰν πο-
τίταξιν τᾶς Ἀθάνας. οἱ δὲ ἐξετάξαντες,
ὅτι εἰς πέντε ἁμέρας μό[νο]ν ἔχοντι διαρ-
20
κεῦν, ἐπὶ τοσαύτας μό[νο]ν αἰτήσαντο
παρὰ τῶν βαρβάρων τὰς ἀνοχάς, λέγοντες
ἀπεστάλκειν τὰν Ἀθάναν ποτὶ τὸν αὑτᾶς
πατέρα περὶ βοαθείας, καὶ εἴ κα μὴ παραγέ-
νηται κατὰ τὸν ὡρισμένον χρόνον, παρα-
25
δωσεῖν ἔφασαν αὐτοῖς τὰν πόλιν. vac.
Δᾶτις δὲ ὁ Δαρείου ναύαρχος παραχρῆμα
μὲν ἀκούσας ἐγέλασε, ἐπεὶ δὲ ἐν τᾶι
ἐχομέναι ἁμέραι γνόφ[ο]υ μείζ<ο>νος
περὶ τὰν ἀκρόπολιν συσστάντος καὶ πολ-
30
λοῦ καταραγέν[τ]ος ὄμβρου κατὰ μέσον
ο[ὕ]τ<ω>ς παραδόξως τοὶ μὲν πολιορκεύμε-
νοι δαψιλὲς ἔσχον ὕδωρ, ἁ δὲ Περσικὰ δύνα-
μις ἐσπάνιζε, καταπλαγεὶς ὁ βάρβα[ρος]
τὰν τᾶς θεοῦ ἐπιφάνειαν κ̣α̣[ὶ ἀφελ]όμε-
35
νος αὑτοῦ τὸν περὶ τ[ὸ σ]ῶμα κόσμον εἰσέ-
πεμψε ἀνα[θ]έ[μ]ειν τόν τε φαρεὸν καὶ σ[τ]ρε-
[πτ]ὸν καὶ ψέλια, ποτὶ δὲ τούτοις τιάραν τε
καὶ ἀκινάκαν, ἔτι δὲ ἁρμάμαξαν, ἃ πρότε-
ρον μὲν διεσώιζετο, ἐπὶ δὲ τοῦ ἰερέως
40
τοῦ Ἁλίου Εὐκλεῦς τοῦ Ἀστυανακτίδα
ἐμπυρισθέντος τοῦ ναοῦ κατεκαύσθη
μετὰ τῶν πλείστων ἀναθεμάτων. αὐτὸς
δ[ὲ] ὁ Δᾶτις ἀνέζευξε ἐπὶ τὰς προκειμέ-
[ν]ας πράξεις φιλίαν ποτὶ τοὺς πολιορ-
45
[κ]ηθέντας συνθέμενος καὶ ποταποφω-
[νή]σας, ὅτι τοὺς ἀνθρώπους τούτους
θεοὶ φυλάσσουσι. περὶ τούτων ἀποφαί-
νεται Εὔδημος ἐν τῶι Λινδιακῶι, Ἐργίας
ἐν τᾶι δ τᾶν ἱστοριᾶν, Πολύζαλος ἐν τᾶι δ
50
τᾶν ἱστοριᾶν, Ἰερώνυμος ἐν τῶι β vac.
τῶν Ἡλιακῶν, Μύρων ἐν τῶι α̣ τοῦ Ῥόδου
ἐγκωμίου, Τιμόκριτος ἐν τᾶι α τᾶς χρο-
νικᾶς συντάξιος, Ἰέρων ἐν τᾶι α τᾶν πε-
ρὶ Ῥόδου. Ξεναγόρας <δ>ὲ λέγει ἐν τᾶι δ
55
τᾶς χρονικᾶς συντάξιος τὰν μὲν ἐπιφά-
νειαν γεγόνειν, Μαρδονίου μέντοι ἐξαπο-
σταλέντος ὑπὸ Δάτιος. λέγει δὲ περ[ὶ] τᾶς
ἐπιφανείας καὶ Ἀριστίων ἐν [τᾶ]ι α̣ [τ]ᾶς
χρονικᾶς συντάξιος.


ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΙΝΚ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ  ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ.
http://www.smk.dk
ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΟ ΕΜΕΙΛ ΤΟΥΣ
ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΔΗ ΣΤΕΊΛΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
smk@smk.dk
Τον μεγαλύτερο αριθμό κλαπεντων ευρημάτων από τις ανασκαφές στην ΡΟΔΟ μας και συγκεκριμένα ΛΙΝΔΟ και ΒΡΟΥΛΙΕΣ των έχουν αυτοί εδώ: 
http://www.glyptoteket.dk/
και ένα άλλο μικρότερο μέρος αυτοί εδώ: http://natmus.dk/

Ο μεγάλος κλέφτης δεν ήταν ένας αλλά τρεις και ήταν οι Δανοί K.F. KINCH 
(πολύ γνωστός αρχαιολόγος και ζωγράφος) η σύζυγος του και ο 
CHRISTIAN BLINKENBERG οι οποίοι με άδεια "άλλων" έκαναν ανασκαφές πάνω στην 
Ρόδο μας επί 14 ολόκληρα χρόνια μεταξύ 1900 και 1914 και τα κιβώτια έφευγαν με 
πλοία.
Όλα είχαν χρηματοδοτηθεί από το ίδρυμα της Δανίας «THE CARLSBERG INSTITUTE Of DENMARK» με ομώνυμο Μουσείο στην Δανία και κάτοχος των περισσοτέρων αρχαίων ελληνικών ευρημάτων των ανασκαφών των παραπάνω αναφορικά.

ΠΗΓΗ:Μ.ΧΑΤΖΗΣΑΒΑΣ

πηγη
http://eleusisdiagoridon.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε κατοικους Ελλαδος ΔΕΝ γινονται δεκτά τα γκριγκλις.
Εαν ειστε κατοικος εξωτερικου και δεν μπορειτε να χρησιμοποιησετε Ελληνικο αλφαβητο, θα μεταφραζω εγω τα σχολια και θα τα παραθετω διπλα η κατω απο το δικο σας.
Σχολια σε αλλη γλωσσα επιτρεπονται.