Guitar -->

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Ελλάς, μια συνωμοσία γενοκτονίας στον ΧΧΙ αιώναΟι οικονομικές λέσχες  έχουν σχεδόν ολοκληρώσει μυστικά το έργο τουςΑυτή η συνωμοσία γενοκτονίας κρατάει πεινασμένο τον ελληνικό λαόΟι άνθρωποι ζουν σε συνθήκες φτώχειας και χωρίς ελπίδα για το μέλλονΗ εθνική κυριαρχία της Ελλάδoς διανέμεται σε χώρες πλουσιότερες.


Κάτω από το πρόσχημα της εφαρμογής των σχεδίων πράσινης ενέργειαςηλιακήςαιολικής κ.ο.κμεγάλες πολυεθνικές που θα εδρεύουν στην Κρήτη αποσκοπούν στο να διαμελίσουν την χώρα και να μοιραστούν αυτήν την γη για να δημιουργήσουν εργοστάσια εις βάρος της πανίδας και της χλωρίδαςλεηλατώντας το περιβάλλον και ωθώντας τον τοπικό πληθυσμό στη σκλαβιά.

Το κέρδος δεν έχει όρια και, σήμερα, εχει την τιμη του αίματος.

Η Ελλάς ευρισκεται σε ενα αποκαλυπτικο εφιαλτη που πυροδοτηθη απο σκευωρους που είναι πρόθυμοι να πλουτίζουν οδηγώντας τον ελληνικό λαό στη σκλαβιά
Αυτή η συνομωσία γενοκτονίας, προετοιμασμενη πριν πολύ καιρό, βυθισε την  Ελλάδα  στην μια κρίση 7 ετων.

Επειδή η Ελλάς ευρίσκεται πάνω σε τεράστια αποθέματα χρυσού,πετρελαίου και φυσικού αερίουΜε τους πόρους τηςθα μπορούσε ναβγάλει τον ελληνικό λαό από την πείνα και την αυτοκτονίαΗ Ελλάς θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χρυσού στην Ευρώπη μέχρι το 2016, αλλά όχι και οι ΈλληνεςΕκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια φυσικού αερίου και πετρελαίου είναι θαμμένα κάτω από τα πόδια των Ελλήνων.

Έτσιυπήρχαν πολλοί που συνομωτούσαν για να υποδουλώσουν την Ελλάδα και τους ΈλληνεςΤο σχέδιο λειτούργησε. Να καταστήσει σκλάβο τον ελληνικο λαό  να καταστρέψει αυτή τη χώρα και να διχάσει τους ανθρώπους. Να θέσει τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και να ερθουν να την εκμεταλευθουν 

Οι πολυεθνικοί επενδυτές θα έρθουν να εκμεταλευθουν την ΕλλάδαΘα έρθουν για την εκμεταλευσι των κοιτασμάτων πετρελαίουφυσικού αερίουχρυσούεις βάρος του περιβάλλοντοςτης φύσεως και του κλίματοςΗ Ελληνική γενοκτονία είναι μόνο στην πρώτη φάση τηςγιατί τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν
Οι Έλληνες θα έχουν την επιλογή στο να γίνουν σκλάβοι των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο πετρέλαιοστο φυσικό αέριο και στο χρυσόγια ένα κομμάτι ψωμίή να γίνουν σκλάβοι των σκανδιναβικών και γερμανικών τουριστικών πολυεθνικώνπου θα λειτουργήσουν ως κυρίαρχοι αποικιοκρατες.

Όσο για τους Έλληνεςξέρουν όλοι το μέλλον τουςΣήμεραδεν υπάρχει μέλλονΑύριο, δεν θα έχουν γηθα έχουν καταστρέψει την χωρα τουςθα εξοντώσουν το περιβάλλον τους.... Θα υπάρχουν περισσότερα δάκρυα και αίμαΚαι κανείς δεν θα μπορεί να επαναστατήσει. Εργασία ή θάνατοςθα ειναι ο εκβιασμος των γερμανων και ξένων εκμεταλλευτων με τους συνεργούς τους Έλληνες πολιτικούς.

Για μισθούς εξαθλιώσεως οι Έλληνες θα δουν την χώρα τους να λεηλατείται.

Αυτή είναι η τρίτη κατοχή στην ΕλλάδαΘα διαρκέσει μέχρι να εξαντληθούν τα τελευταία αποθέματα χρυσούπετρελαίου και φυσικού αερίουΌταν δεν θα απομεινει  τίποταδεν θα υπάρχει πλεον τιποτε και καμια πραγματική ζωή στο έδαφος της Ελλάδος.

Δεν προσφέρεται καμία επιλογή  στους Έλληνες.
Επαφιεται εις Αυτους τους ιδιους για να αποφασίσουνγια το μέλλον τουςδούλοι η ελεύθεροι και σεβαστοί πολίτες .
Η ελληνική σημαία ας υψώθει ψηλά στον ουρανόκαι οι Έλληνες ας βρίσκουν τον δρόμο που θα τους ενωση για να πεταξουν στην Θαλασσα όλους εκείνους που σκέπτονται μόνο πώς να εκμεταλλεύονται την Ελλάδα.

Ξαναδιαβάστε λοιπόν τα λόγια της  Μασσαλιώτιδαςτου εθνικού ύμνου της Γαλλίας!

Ελλάδα ξύπνα!

Σας ευχαριστούμε Χριστίνα Σαλέμη.

La Grèce, un complot génocidaire au XXIème siècle Ελλάδα, μια συνωμοσία γενοκτονίας στον ΧΧΙ αιώνα

Les cabinets noirs et les clubs financiers  secrets ont presque achevé leur œuvre. Ce complot génocidaire a déjà affamé le peuple grec. Ce peuple vit dans la misère et sans aucun espoir d’avenir. La souveraineté nationale de la Grèce est distribuée aux plus riches.
Sous couvert de mettre en œuvre des plans d’énergie verte, le solaire, l’éolien, l’énergie des océans, les grands trusts se donnent rendez vous en Crète afin de dépecer le pays, de se partager cette terre pour installer leurs usines, au détriment de la faune et de la flore, en saccageant l’environnement, et réduisant la population en esclavage.
Le profit n’a plus de limites, aujourd’hui, il est au prix du sang.

La Grèce est dans le cauchemar apocalyptique déclenché par des comploteurs avides de pouvoir, avides de s’enrichir en réduisant le peuple grec en esclavage. Ce complot génocidaire, préparé de longue date a plongé la Grèce dans une crise de 7 ans.

Parce que la Grèce est assise sur d’énormes réserves d’or, de pétrole et de gaz naturel. Avec ses ressources, le peuple grec sortirait de la famine et du suicide. La Grèce pourrait être le premier producteur d’or en Europe d’ici 2016, mais pas les Grecs. Des centaines de millions de barils de pétrole, de gigantesques gisements de gaz sont sous les pieds des grecs.

Donc, il y avait bien complot pour asservir la Grèce et les Grecs. Ce complot a fonctionné. Rendre en esclavage la population grecque, ruiner ce pays, désunir la population. En somme, mettre ce pays dans une situation apocalyptique et venir se servir.

Des multi - nationales, des investisseurs vont venir se servir en Grèce. Ils vont venir exploiter les gisements de pétrole, de gaz, d’or, au détriment de l’environnement, de la nature, du climat. Le génocide grec n’en est qu’à sa première phase, car le reste va suivre. Les grecs auront le choix entre devenir les esclaves de sociétés exploitant le pétrole, le gaz, l’or, pour des salaires de misère, ou devenir des esclaves d’un tourisme nordique et germanique, qui se comportera en colonisateur dominant.

Quant aux grecs, ils connaissent tous leur avenir. Aujourd’hui, il n’y a pas d’avenir. Demain, ils ne possèderont plus leurs terres, on détruira leur paysage, on exterminera leur environnement. Il n’y aura plus de flore, plus de faune et l’art de vivre grec aura disparu. Il n’y aura plus que des larmes et du sang. Et personne ne pourra se révolter. Du travail ou la mort, ce sera le chantage des exploiteurs étrangers et des politiques grecs complices.
Pour des salaires de misère les Grecs survivront et verront leur pays pillé.

Ce sera la troisième occupation de la Grèce. Elle durera ce que dureront les réserves d’or, de pétrole et de gaz. Quand il n’y aura plus rien, il n’y aura vraiment plus rien et aucune vie sur le territoire de la Grèce.

Aucun choix n‘est proposé aux Grecs.
A eux de décider de leur avenir, esclaves ou citoyens libres et respectés.
Que le drapeau grec s’élève haut dans le ciel, et que le peuple grec retrouve le chemin de l’union pour jeter à la mer toutes celles et ceux qui ne pensent qu’à exploiter la Grèce.

Relisez les paroles de la Marseillaise !

Grèce Réveille Toi !


Merci à Christina Salemi.Greece, a genocidal plot in the XXI century


Black firms and financial secrets clubs have almost completed their work. This genocidal plot has starved the Greek people. That people living in poverty and without hope for the future. National sovereignty of Greece is distributed to the richest.
Under the guise of implementing plans green energy, solar, wind, ocean energy, large trusts are meeting in Crete to dismember the country, to share this earth, to set up their factories at the expense of fauna and flora, ransacking the environment and reducing the population into slavery.
Profit has no limits today, it is the price of blood.

Greece is in the apocalyptic nightmare triggered by power-hungry schemers, eager to enrich themselves by reducing the Greek people into slavery. This genocidal plot, prepared long before, plunged Greece into a crisis of  7 years.

Because Greece is sitting on huge reserves of gold, oil, and natural gas. With its resources, the Greek people come out of starvation and suicide. Greece could be the largest gold producer in Europe by 2016, but not the Greeks. Hundreds of millions of barrels of oil giant gas fields are under the feet of the Greeks.

So there were many conspiracies to enslave Greece and the Greeks. The plot worked. Go to the Greek population slavery, ruin this country disunited people. In short, put this country in a situation apocalyptic future use.

Multi - national investors will come to use in Greece. They will come exploit deposits of oil, gas, gold, to the detriment of the environment, nature, climate. Greek genocide is only in its first phase, because the rest will follow. The Greeks have the choice between becoming slaves of companies operating oil, gas, gold, for a pittance, or become slaves of  Nordic and Germanic tourism, which will act as dominant colonizer.

As for the Greeks, they all know their future. Today, there is no future. Tomorrow, they will possess more land, destroy the landscapes,  destroy environment. There will be no more flora, no more fauna and Greek art of living will be  gone. There will be only tears and blood. And nobody can revolt. Labor or death, will blackmail foreign exploiters and Greek political accomplices.
For a pittance and will survive the Greeks plundered their country.

This is the third occupation of Greece. It will last that last gold reserves, oil and gas. When there will be nothing, there will be really no more and no life on the territory ofGreece.

No choice is offered to the Greeks.
To them to decide their future, whether slaves or free citizens and respected.
Should the Greek flag rises high in the sky, and the Greek people find the path to union jettison all those who think only exploit Greece.

Reread the words of the Marseillaise!

Greece Wake Up!


Thank you to Christina Salemi.Greek translation by Lazaros Mavromatidis

1 σχόλιο:

Σε κατοικους Ελλαδος ΔΕΝ γινονται δεκτά τα γκριγκλις.
Εαν ειστε κατοικος εξωτερικου και δεν μπορειτε να χρησιμοποιησετε Ελληνικο αλφαβητο, θα μεταφραζω εγω τα σχολια και θα τα παραθετω διπλα η κατω απο το δικο σας.
Σχολια σε αλλη γλωσσα επιτρεπονται.